Grunty

 

Klej dyspersyjny Termolep-D to masa klejąca stosowana w budownictwie do łączenia różnego typu materiałów. Składnikiem klejącym w tym kleju jest dyspersja akrylowa a wypełniaczem mineralnym są mączki dolomitowe i piasek kwarcowy. Za kleistość kleju dyspersyjnego odpowiada jego wysoka lepkość, a utrata wody z układu podczas procesu parowania utwardza wiązanie. Klej dyspersyjny charakteryzuje się wysoką przyczepnością i bardzo silnym wiązaniem.

Grunt akrylowy to roztwór składający się z wody, dyspersji akrylowej (polimer) i środka biobójczego. Stosuje się go w budownictwie w celu zwiększenia przyczepności dzięki usunięciu zapylenia, wzmocnieniu podłoża i wyrównaniu chłonności wody.

Grunt nanosimy za pomocą pędzla lub wałka. Skuteczniejszą metodą nakładania gruntu jest użycie pędzla (ławkowca) metodą krzyżową, tak aby przecinać kierunki rozprowadzenia go po powierzchni. Grunt akrylowy możemy nanosić również za pomocą agregatu malarskiego.

Grunt lateksowy jest to potoczna nazwa gruntu podkładowego, który ma za zadanie przygotować ścianę przed naniesieniem ostatecznej warstwy farby. Do jego produkcji nie został użyty lateks a jego skład jest bardzo podobny do gruntu akrylowego. Przed wyborem gruntu akrylowego lub lateksowego musimy określić funkcję jaką będzie pełnił i gdzie będzie użyty. Zatem nie warto sugerować się mylącymi nazwami akrylowy i lateksowy, tylko jego przeznaczeniem.

Przed wyborem gruntu polimerowego lub akrylowego warto wiedzieć, że polimer to nic innego jak dyspersja akrylowa zastosowana do produkcji każdego z nich. Dokonując wyboru sugeruj się ich przeznaczeniem oraz jaką funkcję muszą pełnić na Twoim budynku.

Różnica pomiędzy gruntem akrylowym i silikonowym wynika ze składu surowców z jakich zostały wyprodukowane. Do gruntu silikonowego używa się dyspersji silikonowej a do akrylowego akrylowej. Przed dokonaniem wyboru należy określić wymagania jakie stawiamy przed powierzchnią, którą będziemy gruntować i  w żadnym wypadku nie należy się sugerować nazwą produkty tylko jego przeznaczeniem.  

Grunt akrylowy stosujemy, aby poprawić przyczepność przed nałożeniem na powierzchnię ostatecznej warstwy w postaci farby lub tynku. Jego zadaniem jest wzmocnienie podłoża przez związanie lotnych zanieczyszczeń oraz wyrównanie chłonności na całej powierzchni tak, aby nierównomierne wysychanie nie spowodowało przebarwień kolorystycznych.

Grunt akrylowy stosujemy do wzmacniania powierzchni mineralnych podczas prac budowlanych. Grunt akrylowy to bardzo ogólna nazwa roztworu o wielu możliwościach zastosowania. Zastosowanie rodzaju gruntu akrylowego zależy od naszych potrzeb, miejsca gdzie będziemy go stosować oraz  co na niego będziemy nakładać. Spektrum jego zastosowań jest ogromne stosujemy – wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, pod wyprawy tynkarskie, malarskie oraz klejowe.

Wyróżniamy dwa rodzaje gruntów akrylowych na elewację: grunt pod tynki i grunt pod farby. W naszej ofercie grunty różnią się zawartością piasku kwarcowego, który występuje w GRUNLICIE jako podkład pod tynk ułatwiając aplikację tynku tworząc wyczuwalną chropowatość powierzchni. GRUNLIT-F pod farbę nie zawiera piasku pozostawiając gładką powierzchnię.

Przed wyborem gruntu akrylowego do betonu  musimy określić jego przeznaczenie oraz ostateczną warstwę jaka zostanie na nim nałożona. Jeżeli beton ma zostać pomalowany farbą akrylową należy nanieść na niego GRUNLIT-F grunt akrylowy pod farbę, który wzmocni i wyrówna chłonność podłoża oraz utworzy wstępną powłokę kolorystyczną. Jeżeli na beton będziemy nanosić tynk należy użyć GRUNLITU. Jest to grunt z zawartością piasku kwarcowego, który ułatwi aplikację tynku. Jeżeli do podłoża będziemy przyklejać ceramikę należy zastosować GRUNLIT-U grunt uniwersalny, który również zaliczamy do rodziny gruntów akrylowych.

Zużycie gruntu silikonowego waha się w przedziale od 0,2 do 0,3 litra na metr kwadratowy.  Jest ono uwarunkowane sposobem jego aplikacji.

Zastosowanie gruntu silikonowego lub akrylowego jest zależne od ostatecznej warstwy jaką będziemy wykańczać ścianę.  Pod wyprawę silikonową ACRYLIT-SL używamy silikonowego gruntu GRUNLIT-SL a pod wyprawę akrylową ACRYLIT używamy gruntu akrylowego GRUNLIT. Grunt akrylowy pod tynki akrylowe został wyprodukowany z identycznej dyspersji akrylowej jak dyspersja do produkcji tynku, podobnie jest w przypadku zależności pomiędzy gruntem i tynkiem silikonowy. Dzięki temu tworzą się kompatybilne właściwości w połączeniu tych samych komponentów występujących w tynku i gruncie. Powinniśmy zawsze stosować się do zaleceń producenta, gdyż niezastosowanie się do wskazówek wykonawczych zawartych w instrukcji spowoduje utratę gwarancji.

Grunt uniwersalny to roztwór, w którego skład wchodzi dyspersja akrylowa (polimerowa), woda oraz środek biobójczy. Grunt uniwersalny GRUNLIT-U stosujemy do wzmocnienia i wyrównania chłonności powierzchni. Dodatkową cechą jest uzyskanie efektu odpylenia powierzchni poprzez sklejenie drobinek pyłu do podłoża. Dzięki gruntowi uniwersalnemu GRUNLIT-U powierzchnia nabiera optymalnych warunków do połączenia się z zaprawami mineralnymi.

Średnie zużycie gruntu uniwersalnego waha się od 0,1 do 0,2 litra na metr kwadratowy powierzchni.

GRUNLIT-U

Grunt uniwersalny w ofercie Kosbudu występuje pod nazwą GRUNLIT-U. Jest to wysokiej jakości wodny roztwór dyspersyjny przeznaczony do wzmacniania i wyrównywania chłonności powierzchni. Zalecany przed pracami glazurniczymi.

Czas wysychania gruntu jest ściśle uzależniony od wilgotności i temperatury w jakiej jest stosowany. Na jego schnięcie wpływa nie tylko wilgotność i temperatura powietrza, ale przede wszystkim powierzchnia na jakiej zostanie użyty. Wyschnięcie gruntu można uznać za wystarczające, gdy miną 2 godziny od zniknięcia mokrych plam na powierzchni, na której będziemy prowadzić dalsze prace. Po wyschnięciu powierzchnię należy przetrzeć ręką, aby sprawdzić czy nie pozostał na niej pył budowlany, jeżeli po przetarciu dłonią powierzchni pozostanie na niej szary nalot czynność gruntowania należy powtórzyć.

Grunt głęboko penetrujący należy stosować, gdy powierzchnia, do której będziemy przyklejać płytki lub nanosić tynk nie jest wystarczająco stabilna tzn. widoczne są na niej pęknięcia lub po potarciu obsypuje się. Gruntu głęboko penetrującego nie stosujemy w przypadkach głuchego odgłosu tynku, gdyż taki odgłos świadczy o nietrwałym połączeniu ze ścianą nośną i należy go zupełnie odbić. Grunt głęboko penetrujący możemy zastosować profilaktycznie gdy nie mamy dostatecznej pewności co do jakości ściany lub gdy remontujemy stary budynek.

Grunt głęboko penetrujący to roztwór składający się z dyspersji polimerowych, wody i środków biobójczych. Dyspersja użyta do jego produkcji ma budowę drobnocząsteczkową dzięki czemu grunt potrafi dotrzeć na głębokość 1-1,5 cm w jej głąb scalając ze sobą luźne cząsteczki minerałów.

Firma Kosbud w swojej ofercie posiada wysokiej jakości  grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G, który w trakcie badań wykazał wysoką chłonność 20 mm. Im większa wnikliwość gruntu w podłoże tym większa jego skuteczność działania.

Grunt głęboko penetrujący stosujemy podczas remontów starych powierzchni budowlanych. Powinien być zastosowany wszędzie tam gdzie zaobserwujemy mikropęknięcia lub powierzchnia po przetarciu obsypuje się i jest luźno związana. Zastosowanie gruntu głęboko penetrującego scala powierzchnię słabej kondycji na głębokości ok. 10 mm.

Zużycie gruntu głęboko penetrującego jest ściśle zależna od chłonności powierzchni na jakiej go stosujemy. Im mniejsza chłonność tym lepsza kondycja powierzchni. Na jednokrotne pokrycie zużyjemy ok. 0,2 l na metr kwadratowy. Ilość aplikacji możemy zakończyć, gdy powierzchnia przestanie wchłaniać preparat gruntujący.

Wybór gruntu zależy od jakości powierzchni, na którym będziemy go stosować oraz czynności jakie będziemy na niej wykonywać. Jeżeli powierzchnia jest świeżo wylanym jastrychem lub niedawno tynkowaną ścianą to przed np. przyklejeniem płytek ceramicznych wystarczy użyć zwykłego gruntu uniwersalnego, który wyrówna chłonność podłoża oraz zwiąże luźne cząsteczki pyłu budowlanego poprawiając przyczepność kleju. Jeżeli układanie ceramiki chcemy dokonać na ścianie, która została wykonana kilkanaście lat wcześniej a jej kondycja budzi niepokój należy mechanicznie usunąć wszystkie luźne jej elementy i min. dwukrotnie zagruntować ją gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-G. Taki zabieg na głębokości 1 cm zwiąże źle połączone minerały i wzmacni całość układu do jakości wysokiej klasy betonu.

GRUNLIT-G to grunt głęboko penetrujący do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Drobnocząsteczkowa dyspersja użyta do jego produkcji jest odporna na działanie wody i ujemne temperatury. Dzięki zastosowaniu gruntu głęboko penetrującego na jastrych lub tynkach zewnętrznych w złej kondycji, zwiększą swoją one wytrzymałość oraz poprawia się ich przyczepność do podłoża. Należy pamiętać, aby GUNLIT-G stosować w dodatnich temperaturach do całkowitego wyschnięcia, minusowa temperatura mogłaby spowodować odwrotny skutek.

Doskonałym gruntem głęboko penetrującym do betonu jest GRUNLIT-G który jest wyprodukowany z wysokojakościowych dyspersji drobnocząsteczkowych. Dzięki specjalistycznej recepturze potrafi wniknąć 15 mm w głąb powierzchni tynków wapiennych i 10 mm w powierzchnie betonowe zwiększając ich właściwości fizyczne tworząc wysokiej jakości wiązanie pomiędzy związkami mineralnymi stanowiącymi skład roboczej powierzchni.

Do naprawy tynku gipsowego o złej kondycji nośnej najlepiej  zastosować grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G. Dzięki specjalistycznej recepturze potrafi wniknąć 15 mm w głąb powierzchni tynków gipsowych wzmacniając ich strukturę do jakości wysokogatunkowego tynku gipsowego. Przed zastosowaniem upewnij się, że tynk, który jest na ścianie jest trwale związany ze ścianą nośną. W tym celu wystarczy postukać w jego powierzchnię. Głuchy dźwięk oznacza, że nie jest on trwale połączony i niestety należy go usunąć. Grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G nie jest w stanie połączyć spękanego tynku ze ścianą, od której się odspoił.

Doskonałym gruntem głęboko penetrującym do tynku jest GRUNLIT-G  produkowany przez firmę KOSBUD. Można go stosować na każdy rodzaj tynku tj: cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy. Grunt głęboko penetrujący głęboko wnika w głąb uszkodzonej wyprawy poprawiając wiązanie pomiędzy zawartymi w niej cząsteczkami mineralnymi. Stosując grunt głęboko penetrujący należy nanieść go obficie na ścianę, ponieważ w złej kondycji otynkowana ściana wchłonie go zwiększając swoją nośność.

Jeżeli posadzka, na której zamierzasz kontynuować prace wykończeniowe budzi Twój niepokój przed przystąpieniem do dalszych prac zagruntuj ją obficie za pomocą gruntu głęboko penetrującego GRUNLIT-G. Dzięki temu zabiegowi złej kondycji posadzka, na której widnieją mikropęknięcia zmieni się w solidną powierzchnię. Posadzka przed gruntowaniem gruntem głęboko penetrującym musi trwale być przymocowana do płyty konstrukcyjnej budynku, gdyż zastosowanie wysokiej jakości gruntu  GRUNLIT-G nie spowoduje cudów i nie przytwierdzi jej na nowo do betonowej płyty, ponieważ jest w stanie spenetrować posadzkę na głębokość do 1,5 mm.

Jeżeli podczas remontu zaobserwujemy, że tynk na ścianie popękał, ale po uderzeniu w jego powierzchnię nie słyszymy głuchego dźwięku oznacza to, że aby poprawić jego nośność i kondycję wystarczy zastosować grunt głęboko penetrujący. Doskonałym produktem występującym w ofercie  firmy KOSBUD jest grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G, który wsiąkając na głębokość do 15 mm w głąb ściany łączy ze sobą niezwiązane cząsteczki mineralne zwiększając jej nośność i wytrzymałość. Grunt głęboko penetrujący powinien być nałożony min. dwa razy w obfity sposób, tak aby niepewna ściana wchłonęła go poprawiając swoje właściwości.

Dobry grunt głęboko penetrujący występuje w ofercie firmy KOSBUD pod nazwą GRUNLIT-G. Jego wysoka jakość była możliwa do osiągnięcia poprzez zastosowanie specjalistycznych drobnocząsteczkowych dyspersji wodnych. Dzięki specjalistycznej budowie ich cząsteczek dyspersja w roztworze wodnym potrafi wniknąć w głąb naprawianej powierzchni nawet 15 mm wzmacniając naruszone wiązanie  pomiędzy nimi. Należy pamiętać, aby czynność gruntowania powtórzyć dwukrotnie obficie nanosząc preparat na powierzchnię.

Load More