Dotacje

POIR.03.03.03-14-0312/19

FIRMA REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO POIR.03.03.03-14-0312/19

Tytuł projektu:

Działanie promocyjne i internacjonalizacja okładzin elewacyjnych w ramach systemu ociepleń ETIC, szansą na rozwój innowacyjnego przedsiębiorstwa KOSBUD.

Opis projektu:

Posiadanie przez Kosbud w swojej ofercie asortymentowej nowoczesnych i innowacyjnych produktów wymusza poszerzanie i aktywne poszukiwanie nowych miejsc dystrybucji. Kosbud skupi się na promocji produktu wykorzystując międzynarodowy zasięg targów w celu realizacji strategii ekspansji zagranicznej. Firma Kosbud podjęła decyzję o zaangażowaniu się w promocję nowych produktów własnych, imitujących drewno, kamień i cegłę klinkierową, wchodzących w skład systemów ociepleń ETICS w oparciu o pogłębione analizy i badania i uwzględniając fakt, że podstawą kreowania innowacyjnych produktów jest dodatkowo korzystny stosunek jakości do ceny. Kosbud zakłada, że  produkt będzie źródłem wzrostu eksportu i rozwoju firmy. Już teraz analiza zaplanowanych strategii marketingowych wśród krajowych uczestników targów, które odbyły się w 2017 r. (BUDMA, luty) pozwoliła przypuszczać, że nowe materiały budowlane pomogą w kreowaniu konkurencyjności firmy Kosbud na rynkach zagranicznych i stanowić dobrą podstawę przyszłych sukcesów.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Kosbud. Projekt przyczyni się do realizacji celów Działania MŚP 3.3.3 poprzez wprowadzenie nowej oferty produktowej na rynek zagraniczny. Jest ukierunkowany na pozyskanie partnerów handlowych i nabywców finalnych na wybranych rynkach docelowych, jak również zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz promocje wizerunku i marki Firmy na arenie międzynarodowej. Celem projektu jest intensyfikacja dotychczasowej ekspansji eksportowej, co automatycznie zwiększy udział eksportu w ogólnej sprzedaży Firmy poprzez zaoferowanie na rynku zagranicznym innowacyjnych produktów budowlanych o unikalnej na skalę światową funkcjonalności.

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

– przychodów ze sprzedaży produktów na eksport – 20 352 070 zł do 2022 roku,

– przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 277 676 zł do 2022 roku,

– liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przed. Wsparte w zakresie internacjonalizacji – 20 szt. do 2022 roku.

Wartość projektu: 448 600 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 269 160 zł