Ulga termomodernizacyjna – co to jest ?

05/07/2020

Ulga termomodernizacyjna to pojęcie, z którym spotkała się większość osób planujących przeprowadzić gruntowny remont domu, w tym ocieplenie budynku. Aby z niej skorzystać należy spełnić szereg warunków. Jakie prace obejmuje ulga termomodernizacyjna i kto może z niej korzystać?

Komu przysługuje?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy realizują inwestycję związaną z ociepleniem budynków. Do beneficjentów zaliczono także właścicieli popularnych bliźniaków, szeregówek lub budynków w zabudowie grupowej, którzy ponieśli wydatki przeznaczone na ocieplenie obiektu. Stworzono ją z myślą o poprawie jakości powietrza oraz stanu środowiska naturalnego. Z problemem zanieczyszczeń zmagają się w szczególności wielkie aglomeracje lub silnie zurbanizowane dzielnice, w których stan powietrza pozostawia wiele do życzenia.

Ulga termomodernizacyjna – jak się o nią starać?

W praktyce ulga odnosi się do odliczenia od uzyskanych przychodów kosztów związanych z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych.  Istnieje jednak pewna reguła, która mówi o tym, że odliczeniu podlegają jedynie środki ściśle wyróżnione w tak zwanym audycie energetycznym. Wspomniany audyt jest potwierdzeniem tego, że przeprowadzony zespół prac zapewnia pożądany efekt związany z termomodernizacją budynku. Oznacza to bowiem, że możliwość skorzystania z ulgi jest dostępna dopiero wówczas, gdy właściciel budynku wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie stosownego audytu.

Jeszcze do niedawna pod pojęciem ulgi termomodernizacyjnej kryło się zupełnie inne rozwiązanie. Poprzedni stan prawny obejmował jedynie zwrot 20% kosztów kredytu przeznaczonego na jakąkolwiek pracę związaną z termomodernizacją lokalu mieszkalnego – niestety takie rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, jakim jest poprawa jakości powietrza oraz środowiska. Nowy projekt, który wszedł w życie, gwarantuje szersze pasmo korzyści, bowiem dzięki uldze podatkowej właściciel budynku, przedkładając swoje zeznanie podatkowe, może liczyć na odpisanie od podatku wydatków poniesionych na ocieplenie budynku.

Co zyskuje właściciel budynku?

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej z założenia powinna pokryć wszystkie koszty związane z procesem remontowym budynku mieszkalnego. Istnieje jednak maksymalny limit, który w chwili obecnej wynosi 53 tysiące złotych. Nowy projekt ulgi wszedł w życie w 2019 roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród wielu właścicieli domów jednorodzinnych. Co ważne, z takiego zwolnienia korzystać może jedynie prawny właściciel posesji – w praktyce oznacza to brak możliwości ulgi przez innych domowników, jak również najemców.

Każdemu, kto zdecydował się na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej prawodawca wyznaczył maksymalny okres trzech lat na przeprowadzenie zleconych prac remontowych. Równie ważna pozostaje sama dokumentacja, bowiem podstawą do odliczenia kosztów są wszelkie faktury, które zostały przeznaczone na ściśle określony cel. Wśród szerokiej listy usług powiązanej z ulgą termomodernizacyjną znaleźć można między innymi docieplenie domu.

Nie da się ukryć, że proponowane rozwiązanie niesie ze sobą szerokie pasmo korzyści, z którego mogą skorzystać właściciele domów. Termomodernizacja budynku jest w pełni rentownym procesem, który pozwala wygenerować spore oszczędności w rocznej skali. Mniejsze zużycie energii przeznaczonej na ogrzewanie wprost przekłada się na niższe wydatki na surowce grzewcze. Co więcej, inwestycja ta będzie przynosić korzyści w okresie długoterminowym, a możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dodatkowo podnosi jej rentowność.

Zobacz również