TERMOLEP-WU – uniwersalny klej do wełny

Kleje do systemów ociepleń

TERMOLEP-WU uniwersalny klej do wełny

TERMOLEP-WU – uniwersalny klej do wełny

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt z wełny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojącej.

Zużycie:

przy przyklejaniu płyt lamelowych - 5 - 6 kg/m²

przy zatapianiu siatki - 4,5-5,5 kg/m²

NARZĘDZIA

Mieszarka mechaniczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelka, paca z ząbkami, dozownik wody. Paca, szpachelka i kielnia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być zwarte, mocne, suche, nośne, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, tłustych plam organicznych i środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pylące wzmocnić gruntem GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. Występujące grzyby i porosty należy bezwzględnie usunąć przy pomocy bioaktywnego środka BIOLIT. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej oklejona wełną ściana powinna mieć równą, zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo zaszpachlowane.

Przygotowanie produktu
Zawartość worka 25 kg wsypać do około 5,5–6,0 l czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 minut, po czym ponownie przemieszać, w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.


Nakładanie masy
Przyklejanie płyt z wełny mineralnej
Na standardowych płytach z nieuporządkowanym układem włókien miejsca nakładania kleju uprzednio szpachlujemy, po czym nakładamy klej na obrzeża płyt pasami o szerokości 3-4 cm po całym obwodzie. Na pozostałej powierzchni płyty nakładamy placki kleju o średnicy ok. 10 cm tak, aby łączna powierzchnia kleju na płycie wynosiła minimum 40%. Płyty lamelowe z prostopadłym układem włókien szpachlujemy klejem na całej powierzchni, po czym nakładamy na wyszpachlowaną powierzchnię klej pacą zębatą o wielkości zębów minimum 10 mm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować 100% powierzchni płyt. Tak przygotowane płyty bezzwłocznie przykładać do ściany i dociskać, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Po 10 minutach od momentu przyklejania płyt nie należy już poruszać i poprawiać ich ustawienia. Konieczność stosowania kołków oraz ich rodzaj powinien określać projekt ocieplenia budynku.

Wykonanie warstwy zbrojącej
Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni płyt z wełny mineralnej przystępujemy po wyrównaniu i oczyszczeniu powierzchni z luźnych włókien, nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od przyklejania. Klej nanosić przy pomocy pacy stalowej na grubość 2-3 mm, pionowymi pasami na szerokość tkaniny zbrojącej, z góry na dół ściany. Po naciągnięciu kleju należy bezzwłocznie wtopić siatkę z włókna szklanego, wciskając ją pacą, po czym nanieść wyrównującą warstwę kleju ok. 1 mm, aż do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3-5 mm. Siatkę należy układać z zakładem ok. 10 cm w miejscach połączeń.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu.

Do kleju nie dodajemy żadnych substancji. Ocieplaną elewacje należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godziny w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Klej TERMOLEP-WU zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

ZUŻYCIE

przy przyklejaniu płyt lamelowych - 5 - 6 kg/m²

przy zatapianiu siatki - 4,5-5,5 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania- 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg
Zbiorcze: paleta ofoliowana 1050 kg