TERMOLEP-U BIAŁY – Klej do zatapiania siatki zbrojącej

Kleje do systemów ociepleń

TERMOLEP-U BIAŁY Klej do zatapiania siatki zbrojącej

TERMOLEP-U BIAŁY – Klej do zatapiania siatki zbrojącej

Biała zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń KOSBUD oraz przyklejania płyt styropianowych i ozdobnych profili elewacyjnych.

Zużycie:

3,5-4,5 kg/m²

Produkt punktowany w programie lojalnościowym:

 

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być, mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość i w razie potrzeby uzupełnić wszelkie ubytki. Zalecane jest wzmocnienie ściany GRUNLITEM-U, poprawi on przyczepność i wyrówna chłonność.

Przygotowanie produktu

Zawartość worka wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego z około 5 - 5,5 l czystej, chłodnej wody, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na ok. 5 minut, by dojrzała. Po tym czasie ponowie wymieszać.

Nakładanie masy

Przyklejanie płyt

Klej nakładać za pomocą kielni w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową. Po przyklejeniu płyty w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od czasu nałożenia kleju na płytę. Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy do ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Wykonanie warstwy zbrojnej

Na przyklejone płyty nanieść klej kielnią i wyrównać za pomocą blichówki, po czym wtopić siatkę tak aby nie była widoczna. Pasy tkaniny zbrojnej muszą być układanie z co najmniej 10-centymetrowym zakładem. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę kleju. Po całkowitym wyschnięciu kleju (po minimum 2 dniach) można powierzchnię zagruntować gruntem podtynkowym GRUNLIT.

Podane parametry mają zastosowanie przy 23°C i 50% wilgotności.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Do kleju nie dodajemy żadnych substancji. Ocieplaną elewacje należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

ZUŻYCIE

3,5-4,5 kg/m²

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Klej TERMOLEP-U Biały zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania- 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg

Zbiorcze: paleta ofoliowana 1050 kg