TERMOLEP-GR – elastyczny klej do gresu

Kleje do ceramiki i kamienia

TERMOLEP-GR elastyczny klej do gresu

TERMOLEP-GR – elastyczny klej do gresu

TERMOLEP-GR zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek gresowych jak również glazury i terakoty, na powierzchniach poziomych nie narażonych na znaczne odkształcenia na skutek zmiany temperatur. Przeznaczony do wszystkich podłoży na bazie cementu oraz na wszystkich tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Zaprawę tą można stosować na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym.

Zużycie:

Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m²

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, szpachelka, dozownik wody, pojemnik na klej.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała, nośna związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM-U. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować GRUNLITEM-G.

Przygotowanie produktu

Zaprawę wymieszać z czysta wodą 5–6 l / 25 kg do uzyskania jednorodnej masy, za pomocą mieszadła mechanicznego wolnoobrotowego tj. ręczna mieszarka. Odczekać 4 minuty i ponownie wymieszać. Dodanie większej ilości wody niż zaleca producent spowoduje pogorszenie właściwości zaprawy klejowej. Do zaprawy nie dodajemy innych substancji.

Przyklejanie płytek

Zaprawę nanosić pacą lub szpachelką, a następnie ściągnąć pacą zębatą. Płytki przyklejać w czasie nie dłuższym niż 15 minut od naniesienia kleju i 1 godziny od dodania wody. Dodanie większej ilości wody niż zaleca producent spowoduje pogorszenie właściwości zaprawy klejowej.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu. Do kleju nie dodajemy żadnych substancji oprócz wody. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: około 1 godziny w temperaturze +20°C wilgotności powietrza około 60%; około 40 minut w temperaturze otoczenia powyżej +25°C. Podczas nakładania i wiązania TERMOLEP-GR należy chronić klejoną powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.

ZUŻYCIE

Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1050 kg