SZPRYC – podkładowa zaprawa tynkarska

Zaprawy i posadzki cementowe

SZPRYC podkładowa zaprawa tynkarska

SZPRYC – podkładowa zaprawa tynkarska

Obrzutka cementowa
SZPRYC służy do maszynowego wykonania obrzutki wstępnej która tworzy warstwę szczepną pomiędzy ścianą a tynkiem cementowo-wapiennym wewnątrz budynków. Na ściany nośne i działowe z bloczków z betonu komórkowego, cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych oraz ściany i stropy z żelbetu.

Zużycie:

ok. 1,4 kg/m²/mm

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

ZASTOSOWANIE

Szpryc jest tynkiem stanowiącym mostek czepny pomiędzy ścianą a tynkiem cementowo-wapiennym. Szybki czas wiązania i duża przyczepność do trudnych podłoży, sprawiają, że sprawdza się w każdej sytuacji. Materiał bardzo lekki w obróbce, dający możliwość zastosowania do typowych prac tynkarskich. Może być sosowany na podłoża takie jak: ściany nośne i działowe z bloczków z betonu komórkowego, cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych oraz ściany i stropy z żelbetu.

NARZĘDZIA

Agregat tynkarski, mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, betoniarka, łata tynkarska, kielnia, poziomica, naczynie miarowe na wodę, pojemnik na zaprawę.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna, dobrze związana i wysezonowana. Stare tynki dobrej kondycji oczyścić z powłok malarskich, w razie potrzeby uzupełnić wszelkie ubytki i oczyścić z kurzu. Słabe podłoże wzmocnić gruntem głęboko penetrującym GRUNLITEM-G. W przypadku ścian o dobrej kondycji nośnej zalecane jest wzmocnienie ściany GRUNLITEM-U. Poprawi on przyczepność i wyrówna chłonność.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową lub przy pomocy mieszadła, mieszając zawartość opakowania z około 5,5 l czystej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Aplikacja

Zaprawę nanosi się równomierną warstwą o grubości minimum 4 mm, ręcznie lub mechanicznie, kryjac 100% powierzchni. Uzyskanej powierzchni nie należy wygładzać ani zacierać.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na grubości ziarna przy 50% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu. Nie dodajemy żadnych substancji oprócz wody. Świeżo naniesioną ścianę chronić przed wilgocią i nadmiernym przesuszeniem. W celu szybszego wysuszenia nie powinno się używać nagrzewnic, gdyż grozi to powstaniem pęknięć.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Szpryc reaguje z wilgocią/woda silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza.

ZUŻYCIE

ok. 1,4 kg/m²/mm

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania- 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe - Worek 25 kg
Zbiorcze - Paleta ofoliowana 1050 kg