OLKOLIT Plus – masa asfaltowo-kauczukowa

Hydroizolacje

OLKOLIT Plus masa asfaltowo-kauczukowa

OLKOLIT Plus – masa asfaltowo-kauczukowa

Jednoskładnikowa, plastyczna, gotowa do stosowania masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Masa zbrojona jest włóknami, dzięki czemu może niwelować nawet  znaczne ruchy podłoża. Tworzy warstwy izolacyjne o dużej odporności na spękania powstające w skutek działania mrozów i odwilży. Dzięki specjalnym dodatkom można stosować na wilgotne i mokre podłoża.

Ilość warstw 2-3

Zużycie:

ok. 1,0 kg/m² na 1 mm grubości

ZASTOSOWANIE

Masa stosowana jest do:

· Uszczelnienia połączeń metal – beton – papa

· Uszczelnienia przepustów przez konstrukcje budowlane

· Do napraw uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków)

· Miejscowe uszczelnianie hydroizolacji, elastyczne bezszwowe powłoki hydroizolacyjne pod ziemią

· Naprawcze podklejanie papy

· Do dylatacji między pracującym elementami konstrukcji betonowo – stalowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

· przed nakładaniem na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz pozbawione zastoin wody (wskazane)

· z miejsc napraw usunąć piasek, liście, luźne części podłoża. Podłoże w celu zwiększenie przyczepności zagruntować.

· przed wykonywaniem uszczelnień bezszwowych wszystkie kąty i naroża wyoblić korzystając z OLKOLITU PLUS,  poczekać do wyschnięcia.

· powierzchnie blachy odtłuścić, usunąć ślady korozji i zabezpieczyć przed jej dalszym rozwojem. Podłoże zagruntować następnie nałożyć pacą zębatą OLKOLIT PLUS na całe podłoże. Blachę docisnąć, w razie konieczności dać dodatkowe mocowania mechaniczne.

APLIKACJA

Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na minimum 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Stosować na zimno.

Prace naprawcze: OLKOLIT PLUS nakładać szpachlą wypełniając uszkodzone miejsca warstwą o grubości 2-5 mm.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych : nakładać metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość powłoki.

Nakładać dwie cienki warstwy – eliminuje przypadkowe niedokładności i błędy wykonawcze. Jedna warstwa powinna mieć grubość 2-3 mm.

UWARUNKOWANIA

Prace prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża od 5°C do 35°C. Jeżeli prace muszą być wykonywane w wyższych temperaturach nakładać cieńsze warstwy, co zapewni równomierne odparowanie rozpuszczalnika.

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

ZUŻYCIE

ok. 1,0 kg/m² na 1 mm grubości

PRZECHOWYWANIE                          

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

1 kg, 5 kg