MINERALIT – Mineralno-polimerowy tynk strukturalny

Tynki elewacyjne

MINERALIT Mineralno-polimerowy tynk strukturalny

MINERALIT – Mineralno-polimerowy tynk strukturalny

Tynk jest mieszaniną selekcjonowanych kruszyw mineralnych, spoiwa polimerowego, cementu, domieszek i dodatków modyfikujących. Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Stosować na powierzchniach, które mają ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Kolor biały.

Ziarno/Zużycie
Baranek
1,5 mm / 2,4-2,9 kg/m²
2,0 mm / 2,8-3,2 kg/m²
2,5 mm / 3,3-3,7 kg/m²
Kornik
2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m²

ZASTOSOWANIE

Tynk przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. na betonie lub tynkach oraz w systemie ociepleń KOSBUD na styropianie lub wełnie. Stosować na powierzchniach, które mają ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Tynk nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

NARZĘDZIA

Mieszadło wolnoobrotowe, pace, kielnie, szpachle ze stali nierdzewnej, paca z tworzywa sztucznego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża

1. W systemie KOSBUD:

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania mineralnej warstwy szpachlowej zbrojonej siatką szklaną. Warstwę szpachlową pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla przy zużyciu 0,3 kg/m2 i odczekać przynajmniej 24 godziny przed nanoszeniem tynku.

2. Tynk mineralny lub beton:

Podłożę musi być suche i oczyszczone z kurzu, oleju, bitumu, powłok malarskich oraz warstw słabo przyczepnych. Nierówności w podłożu wyrównać masami zgodnymi z podłożem. Podłoże pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego naczynia wlać wodę w ilości 5,0 – 6,0 litrów (20-24%) i podczas mieszania wsypać worek 25 kg suchej mieszanki. Używać tej samej ilości wody do zarabiania każdego worka. Mieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego (max 500 obr/min) aż do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić na ok. 5 minut. Przemieszać ponownie, ewentualnie korygując konsystencję niewielką ilością wody. Zabrania się dodawania jakichkolwiek innych substancji poza wodą. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeżą zaprawą.

Uwaga. W worku znajduje się kompletny zestaw suchych składników, z tego powodu (w związku z możliwością ich segregowania się podczas transportu i przeładunku) należy zawsze wykorzystywać pełną zawartość worka przy zarabianiu zaprawy.

Nanoszenie tynku

Nanosić równomierną warstwę o grubości ziarna. W przypadku przerw w nanoszeniu dłuższych niż 15 minut, masę w naczyniu należy przemieszać ręcznie.

Do zacierania tynku używać pacek z tworzywa sztucznego.

Po wyrównaniu warstwy tynku odczekać kilka do kilkunastu minut (w zależności od temperatury otoczenia), aż masa lekko przeschnie, a następnie plastikową packą ruchami kolistymi lub prostoliniowymi zacierać powierzchnię uzyskując jednorodną wymaganą fakturę. W każdym przypadku prace tak zaplanować, aby wydzieloną architektonicznie powierzchnię pokrywać tynkiem pochodzącym z jednej partii materiału w jednym procesie roboczym (bez przerw) wg zasady „mokre na mokre”. Przerwy można stosować jedynie w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w liniach celowego podziału powierzchni lub zmiany koloru wyprawy. Podczas wykonywania robót oraz twardnienia tynku unikać silnego nasłonecznienia, wiatru i deszczu. Tynk po wyschnięciu zalecamy ochronnie malować farbami z linii FARB FASADOWYCH.

WARUNKI PODCZAS WIĄZANIA WYROBU

Do czasu osiągnięcia wilgotności ≤ 1% nie należy uruchamiać ogrzewania podłogowego. Podczas aplikacji zaprawy ogrzewanie powinno być wyłączone.

ZUŻYCIE

Baranek
1,5 mm / 2,4-2,9 kg/m²
2,0 mm / 2,8-3,2 kg/m²
2,5 mm / 3,3-3,7 kg/m²
Kornik
2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m²

 

PRZECHOWYWANIE

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA

Jednostkowe - worek 25 kg

Zbiorcze - paleta ofoliowana 1050 kg