LEPIK NA ZIMNO

Hydroizolacje

LEPIK NA ZIMNO

LEPIK NA ZIMNO

Lepik na zimno jest wysokojakościową rozpuszczalnikową masą asfaltowo-lateksową z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do przyklejania na zimno pap asfaltowych do betonów i tynków, klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej. Gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać. Wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą. Wysokowydajny, posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni. Do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską. Posiada dobrą przyczepność do suchych  podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.). Po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.

Ilość warstw: 1-4 w zależności od zastosowania

Zużycie:

0,8-1,2 kg/m² na 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)

ZASTOSOWANIE

Lepik na zimno jako wysoko wydajny lepik asfaltowy doskonale nadaje się:

·  do przyklejania pap asfaltowych do betonów i tynków

·  klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej

·  do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, tarasów, ław i fundamentów

·  do wykonywania powłok antykorozyjnych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być suche, wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Na podłożu posmarowanym preparatem LEPIK NA ZIMNO po około 20 min. można położyć papę i mocno docisnąć. Brzegi zabezpieczyć listwami przed wywinięciem. Przy klejeniu papy do papy smarować cienko obie powierzchnie.

UWARUNKOWANIA

Nie należy wykonywać prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Czas wiązania zależy od temperatury i ruchów mas powietrza. (dla temp. 20°C pełne wiązanie następuje po około 24 h) Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie stosować  w kontakcie ze styropianem. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

ZUŻYCIE

0,8-1,2 kg/m² na 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)

 

OPAKOWANIA

10 kg, 19 kg