IZOLIT-P – masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą

Hydroizolacje

IZOLIT-P masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą

IZOLIT-P – masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą

Rozpuszczalnikowy roztwór zawierający kauczuk syntetyczny, oraz dodatki żywic i związków chemicznych umożliwiający przyczepność nawet do lekko zawilgoconego podłoża. Do konserwacji pokryć dachowych z pap i wykonywania powłok hydroizolacyjnych na takich powierzchniach jak: beton, ławy fundamentowe, stropy betonowe zbiorniki przemysłowe itp.

Grubość pojedynczej warstwy 0.5 – 0.8 mm.

Ilość warstw – 2-4.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do zabezpieczenia hydroizolacyjnego nie może być zmrożone ani oszronione, nie mogą występować zastoiny wody. Przed naniesieniem masy podłoże należy dobrze oczyścić z pyłu, luźnych cząstek, części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Usunąć ostre krawędzie, spoiny i wszelkie braki w podłożu szczelnie wyspoinować, powierzchnie o strukturze porowatej wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową itp.) należy wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. W przypadku stosowania wyrobu na podłoża silnie chłonne oraz gdy powłoka ma być mocno obciążona naporem wody niezbędne jest zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym Izolit P.

Z powierzchni dachu pokrytego papą przeznaczonego do konserwacji należy usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić masą szpachlową OLKOLIT.

NARZĘDZIA

Szczotka dekarska, pędzel

SPOSÓB UŻYCIA

Fundamenty, podziemne części budowli

W zależności od przewidywanego obciążenia wodą nakłada się 2 lub 3 warstwy masy za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej pamiętając o tym, że każdą następną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Przy wykonywaniu izolacji pamiętać o bardzo dobrym połączeniu izolacji pionowej fundamentu z wystającą izolacją poziomą na ławie fundamentowej. W przypadku stosowania wyrobu na terenach tzw. trudnych (rejony drgań gruntu, itp.), gdzie przewidywane jest duże obciążenie wodą zalecamy wykonanie 3 warstw z masy Izolit P jednocześnie wtapiając w 2 warstwę włókninę wywijając ją prawidłowo we wszystkich kątach.

Konserwacja pokryć papowych i wykonywanie pokryć na stropach betonowych

Na przygotowane podłoże nanosimy masę Izolit P w co najmniej 2 warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styku połaci dachowej z kominem lub w miejscach podobnych wzmacniamy je wtapiając w masę pasy z tkaniny technicznej wywijając je na odpowiednią wysokość. Masę Izolit P można stosować na pokrycia dachowe o różnym stopniu pochylenia.

Wykonywanie pokryć hydroizolacyjnych stropów betonowych polega na zagruntowaniu podłoża Izolitem P i nałożeniu minimum 3 warstw masy Izolit P wtapiając w 2 warstwę tkaninę techniczną wywijając ją na pionowe elementy występujące na dachu.

W obydwu przypadkach ostatnią świeżą warstwę masy zalecamy posypać posypką mineralną. Pozwoli ona wydatnie przedłużyć żywotność wykonanego pokrycia (ochrona przed UV).

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C do +35°C.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności powietrza 55%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Izolit P zawiera rozcieńczalnik organiczny, podczas stosowania przestrzegać stosownych przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo intensywne przewietrzanie miejsca wykonywania robót. Nie stosować wewnątrz budynków. Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA
Jednostkowe - Wiaderko 10 kg, Wiaderko 19 kg

Zbiorcze - 550 kg, 627 kg