GS500 – szpachla zbrojona włóknem

Gipsy i gładzie

GS500 szpachla zbrojona włóknem

GS500 – szpachla zbrojona włóknem

Szpachla zbrojona włóknem GS 500 służy do mocnego spoinowania płyt K-G. zastosowanie nowoczesnej generacji włókien daje efekt mik rozbrojenia zwiększając wytrzymałość spoiny. Zapobiega to powstaniu i rozprzestrzenianiu się pęknięć. Dodatkowo właściwości wytrzymałościowe zostały poprawione dzięki zastawaniu gipsu alfa.

Zużycie:

ok. 0,8 kg/m² - grubość warstwy 1 mm

ZASTOSOWANIE

Szpachla zbrojona włóknem służy do mocnego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem siatki.

NARZĘDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, pojemnik na szpachlę, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, mikroszpachla.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Szpachlowane płyty gipsowo-kartonowe muszą być mocno osadzone na wytrzymałej konstrukcji lub przyklejone do podłoża, czyste i wole od kurzu w obszarze stosowania szpachli zbrojonej włóknem. Między płytami należy zachować szczelinę ok. 2-3 mm.

SPOSÓB UŻYCIA

Szpachlę zbrojoną włóknem GS 500 wsypać do czystej wody w proporcji 1 kg GS 500 na około 0,5 l wody. Rozmieszać wstępnie, odczekać około 3 minuty i wymieszać dokładnie, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Rozrobioną masę należy mocno nałożyć za pomocą pacy metalowej na połączenie płyt tak, aby dostała się ona głęboko między spoinowane płyty. Umieścić siatkę i ponownie szpachlować GS 500. Po około 60 minut zeskrobać nierówności przy pomocy szpachelki. Bezpośrednio po usunięciu nierówności można wykonać ostateczną warstwę (FINISZ). W celu najlepszego wykonania gładzi na powierzchni płyty oraz jej spoiny zalecane jest użycie mikroszpachli. Zaczyn zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 50 minut od przygotowania. Narzędzia i naczynia po zakończeniu oczyścić i wymyć wodą. Wszelkie prace wykonywać przy stałej temperaturze i wilgotności pomieszczeń.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi.

DANE TECHNICZNE

  • Proporcje mieszania: 0,50 l wody na 1kg suchej masy
  • Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
  • Czas zużycia po zarobieniu: maks. 50 minut
  • Zużycie: ok. 0,8 kg/m² (grubość warstwy 1 mm)

ZUŻYCIE

ok. 0,8 kg/m² - grubość warstwy 1 mm

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 6 miesięcy od daty oznaczonej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.