GRUNLIT-FST

Grunty

GRUNLIT-FST Grunt silikatowy pod farbę fasadową ST

GRUNLIT-FST

Grunt silikatowy pod farbę fasadową ST

Produkt gruntujący na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego. Dostępny w kolorze białym lub podbarwiony pod kolor farby. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod elewacyjną farbę silikatową w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność powłoki malarskiej. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstwy wierzchniej.

Zużycie:

ok. 0,4-0,5 kg/m²  

przy jednokrotnej aplikacji na powierzchni tynku

Paleta  barw

 

ZASTOSOWANIE

Grunlit FSL służy do wykonywania warstwy podkładowej pod elewacyjną farbę silikatową w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność powłoki malarskiej. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstwy wierzchniej.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, pędzel lub wałek malarski, pistolet malarski.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, trwałe, czyste, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Spękane łuszczące się powłoki należy usunąć a drobne uszkodzenia naprawić i zaszpachlować. Podłoża mineralne, pylące o wysokiej chłonności, zagruntować GRUNLITEM-U lub gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-G.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać mieszarką/wkrętarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie rozcieńczać.

Aplikacja

Podkładowy środek gruntujący GRUNLIT FST nakładamy równomiernie na całej powierzchni przy pomocy pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego metodą mokre w mokre. Bezpośrednio po aplikacji produktu umyć narzędzia wodą. Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stosowanie ubrań i rękawic ochronnych.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. Do nakładania gruntu przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania gruntu powinna się mieścić w zakresie od +10°C do +25°C, a względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności czas wysychania może się znacznie wydłużyć. Grunlitu FST nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może obniżyć jakość powłoki, a w skrajnych przypadkach, doprowadzić do odspojenia warstwy podkładowej wraz z farbą. W przypadku zabrudzeń usuwać je przed zaschnięciem ciepłą wodą.

ZUŻYCIE

Około 0,4-0,5 kg/m²  przy jednokrotnej aplikacji na powierzchni tynku.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderka 10kg, 20kg

Zbiorcze : 44x 10kg, 33x20kg