GRUNLIT-FSL

Grunty

GRUNLIT-FSL Podkładowy grunt silikonowy pod farby fasadowe

GRUNLIT-FSL

Podkładowy grunt silikonowy pod farby fasadowe

Wodorozcieńczalny środek gruntujący na bazie dyspersji żywicy akrylowej i silikonowej, dostępny w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod elewacyjną farbę silikonową i silikonowoslikatową w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM oraz do gruntowania i wzmacniania innych podłoży ściennych pod powłoki malarskie. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność powłoki malarskiej. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstwy wierzchniej.

Zużycie:

ok. 0,4-0,5 kg/m²

przy jednokrotnej aplikacji na powierzchni tynku

Paleta barw

 

ZASTOSOWANIE

Grunlit FSL służy do wykonywania warstwy podkładowej pod elewacyjną farbę silikonową i silikonowo-slikatową w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM oraz do gruntowania i wzmacniania innych podłoży ściennych pod powłoki malarskie. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność powłoki malarskiej. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstwy wierzchniej.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, pędzel lub wałek malarski, pistolet malarski.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, trwałe, czyste, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Stare, spękane, łuszczące się powłoki należy usunąć, a drobne uszkodzenia naprawić i zaszpachlować. Podłoża mineralne, pylące o wysokiej chłonności, zagruntować GRUNLITEM-U lub gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-G.

Przygotowanie produktu:

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezpośredniego użycia. Przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie rozcieńczać.

Aplikacja

Podkładowy środek gruntujący GRUNLIT FSL nakładamy równomiernie na całej powierzchni przy pomocy pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego metodą mokre w mokre. Bezpośrednio po aplikacji produktu umyć narzędzia wodą. Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stosowanie ubrań i rękawic ochronnych.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. Do nakładania gruntu przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania farby powinna się mieścić w zakresie od +5°C do +25°C, a względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności czas wysychania może się znacznie wydłużyć. Grunlitu FSL nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może obniżyć jakość powłoki, a w skrajnych przypadkach, doprowadzić do odspojenia warstwy podkładowej wraz z farbą. W przypadku zabrudzeń usuwać je przed zaschnięciem ciepłą wodą.

ZUŻYCIE

Około 0,4-0,5 kg/m² przy jednokrotnej aplikacji na powierzchni tynku.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Otwierane opakowania należy szczelnie zamknąć. Resztki produktu przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderka 10kg, 20kg

Zbiorcze : 44x 10kg, 33x20kg