DYSPERLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Hydroizolacje

DYSPERLIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

DYSPERLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

DYSPERLIT jest wodną, bezrozpuszczalnikową dyspersją bitumiczno-lateksową służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi. Gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać. Do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Wodorozcieńczalna, nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Ze względu na małe rozmiary cząstek doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych. Bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną.

Grubość pojedynczej warstwy ok. 1 mm.

Ilość warstw 2-4.

Zużycie:

0,5-1,0 kg/m² na 1 warstwę bez rozcieńczania, w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania

ZASTOSOWANIE

DYSPERLIT jako wysokojakościowa wodna dyspersja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje się do:

• wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów

• do wykonywania izolacji podposadzkowych

• konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych

• wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi

• zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią

• po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących i warstw podkładowych pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Podłoże może być suche, lub lekko wilgotne (w drugim przypadku wydłuży się znacznie czas wiązania). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości DYSPERLIT należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część DYSPERLITU na 2 części wody) do 1:6. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, każdą smarujemy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1mm.

UWARUNKOWANIA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20°C powłoka właściwa schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania kilkakrotnie. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

OPAKOWANIE

10 kg, 20 kg

OPAKOWANIA

10 kg, 20 kg