ACRYLIT N – tynk akrylowy natryskowy

Tynki elewacyjne

ACRYLIT N – tynk akrylowy natryskowy

ACRYLIT N – tynk akrylowy natryskowy

Tynk akrylowy o strukturze baranka do zastosowań zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Wzbogacony o formułę KOSBUDPROTECT, mikę oraz minerał funkcyjny. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika KOSBUD COLOR SYSTEM. Tynk zalecany przy systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Służy do natryskowego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń i KOSBUD SYSTEM.

Ziarno / Zużycie:

1,5 mm / 1,9-2,5 kg/m²
2,0 mm / 2,5-3,3 kg/m²

Paleta barw

 

ZASTOSOWANIE

Służy do natryskowego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń i KOSBUD SYSTEM.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, trwałe, czyste, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Stare, spękane, łuszczące się powłoki należy usunąć. Warstwy klejowe zbrojone siatką w systemie ociepleń powinny być całkowicie wyschnięte, minimum 3 dni od ich wykonania. W celu wyrównania chłonności suche podłoża zagruntować środkiem podkładowym GRUNLIT, podbarwionym pod kolor tynku.

Przygotowanie produktu:

Acrylit N dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać mieszarką wolnoobrotową.

Aplikacja

Acrylit N należy nakładać metodą natrysku powietrznego używając kompresora 8 bar i pistoletu do tynkowania. Konieczne jest dobranie odpowiedniej średnicy dyszy do uziarnienia tynku. Ciśnienie robocze ustawić w zakresie 2,8-3,5 bara. Zachowywać stałą odległość pistoletu od ściany. Tynk nanosić ruchami kolistymi, pionowymi bądź poziomymi. Utrzymywać strumień masy prostopadle do ściany, pamiętając by poprzednia warstwa nachodziła na następną.
Należy tak rozplanować pracę by przy jednym podejściu pokryć całą powierzchnię przygotowanej ściany bez przerw roboczych.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, agregat tynkarski, pistolet.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od +5°C do + 25°C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojeń. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej.
Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, dotyczące odporności koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia światła niższym niż 30% nie powinny być stosowane na całych powierzchniach ścian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach nie dostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

UWAGA!

W przypadku barwienia tynku należy zwrócić uwagę na zgodność barwy ze wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach.

ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

1,5 mm / 1,9-2,5 kg/m²
2,0 mm / 2,5-3,3 kg/m²

– ostateczna wartość zużycia zależna od materiału, równości i chłonności podłoża, sposobu aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg

BARWA

Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika KOSBUD COLOR SYSTEM.