HYDROLIT ZH65

Hydroizolacje

Zaprawa hydroizolacyjna HYDROLIT ZH65

HYDROLIT ZH65

Zaprawa hydroizolacyjna HYDROLIT ZH65 jest  przeznaczona do przeciwwilgotnościowego i przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i niezasolonych  powierzchni mineralnych. Zalecana do uszczelniania zbiorników betonowych, monolityczny ch basenów, zbiorników na  wodę  (również pitną), w których wysokość słupa wody nie przekracza 5 m. Sprawdza się do uszczelniania(przyklejania) pokryw betonowych w szambach przydomowych i betonowych oczyszczalniach ścieków. Dzięki właściwościom paroprzepuszczalnych przeznaczona jest również do zabezpieczenia  przed wodą  cokołów budynków i konstrukcji żelbetowych.

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

ZASTOSOWANIE

- Do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych
- Do ochrony konstrukcji betonowych
- Do uszczelniania zbiorników na wodę, zbiorników na nieczystości,oczyszczalni ścieków
- Do uszczelniania cokołów oraz wewnętrznych i zewnętrznych elementów budynków przed woda i wilgocią
- Nadaje się do kontaktu z woda pitna

Podłoża, na jakie można stosować zaprawę HYDROLIT ZH 65
- prefabrykaty betonowe i beton wylewany
- wylewki i zaprawy cementowe
- podkłady pod posadzki

Podłoża, na jakie NIE należy stosować zaprawy HYDROLIT ZH 65
- niestabilne i odkształcalne podłoża
- płyty gipsowo-kartonowe
- powłoki malarskie
- sklejki i płyty wiórowe

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być suche, trwałe, nośne, porowate, wolne od zanieczyszczeń: kurzu, brudu, wykwitów solnych; wysezonowane, nieuszkodzone i pozbawione luźnych, niezwiązanych fragmentów.

Przygotowanie produktu:
HYDROLIT ZH 65 dostarczany jest w postaci proszku do wymieszania z wodą w odpowiedniej proporcji: 5,0-6,0 l chłodnej wody na 25 kg proszku. Do czystego pojemnika odmierzyć podaną ilość wody, wsypać zawartość worka i mieszać mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji (w zależności od sposobu nakładania), odpowiedniej do obróbki za pomocą pędzla, pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Odstawić na 5 minut. Przed użyciem ponownie wymieszać. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godzin, w zależności od warunków.

Aplikacja

Przy aplikacji pędzlem zalecane jest nałożenie 2-3 warstw produktu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy upewnić się, że poprzednia warstwa jest wystarczająco sucha. Czas wysychania zależy od temperatury i chłonności podłoża Zwykle ma to miejsce po około 5 godzinach. Przy nakładaniu mechanicznym (standardowa maszyna tynkarska) przed aplikacją należy zwilżyć delikatnie podłoże wodą i nałożyć produkt w 2 warstwach, przy czym druga warstwa może być nakładana przy częściowym utwardzeniu pierwszej.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Do nakładania HYDROLITU ZH 65 przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania powinna się mieścić w zakresie od + 5°C do + 25°C a wilgotność względna powietrza powinna wynosić około 65%. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania. Podczas wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia można spryskać powierzchnię wodą w celu uniknięcia zbyt szybkiego odparowania wody z zaprawy. Absolutnie niedopuszczalne jest nakładanie zaprawy podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

ZUŻYCIE
ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA
Worki wentylowane po 25 kg