Farba wapienna wewnętrzna na wilgotne powierzchnie

Farby wewnętrzne

Farba wapienna wewnętrzna na wilgotne powierzchnie

Farba wapienna wewnętrzna na wilgotne powierzchnie

Farba wapienna wewnętrzna na bazie gaszonego wapna tworzy trwałe i odporne na szorowanie powierzchnie. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności i właściwościom bakterio- i grzybobójczym doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych o złej wentylacji tj. piwnice, podziemne garaże, obory i chlewnie. Można ją stosować na powierzchnie wilgotne oraz niewysezonowane tynki mineralne bez obawy o odparzenie powłoki. Dzięki zastosowaniu naturalnych kopalin farba jest ekologiczna i bezpieczna przy malowaniu pomieszczeń dla dzieci oraz alergików.

Zużycie:

Do 0,5 kg/m² przy jednokrotnym nakładaniu pacą lub dwukrotnym nakładaniu wałkiem.

ZASTOSOWANIE

Farba wapienna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje otoczeniu wspaniały klimat, wpływając na jonizację powietrza. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do malowania pomieszczeń o wysokim standardzie. Produkt  doskonale sprawdza się w wilgotnych pomieszczeniach, np. piwnice,  magazyny. Wyjątkowa konsystencja sprawia, że farba posiada wiele możliwości aplikacyjnych i dekoracyjnych. Może być nakładana wałkiem malarskim pędzlem i modelowana wałkiem strukturalnym. Farbę można również aplikować pacą wenecką lub innymi narzędziami wg inwencji wykonawcy. Po rozcieńczeniu wodą można nią malować jak zwykłą farbą. Może być stosowana na podłoża, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno.

Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 1062-1:2005 : G3 E4 S1V1W1

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” - bezpośrednio po przeszlifowaniu. Powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych, podłoża pokryte bardzo intensywnym kolorem oraz surowe, jeszcze nie malowane tynki zagruntować Grunlitem G. Szczególnie ważne jest aby przy nanoszeniu farby w kolorze podłoże było jednobarwne, jasne lub białe. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem GRUNLIT U. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym BIOLIT lub BIOLIT PLUS  i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia. Plamy po zaciekach, sadzy, nikotynie, itp. pomalować. Tapety z włókna szklanego, zależnie od rodzaju, malować bezpośrednio lub zagruntować farbą uprzednio rozcieńczoną 20% wody.

Przygotowanie produktu

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać.

Aplikacja

Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +25°C. Nakładać jedną warstwę pędzlem, wałkiem (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10 - 20 mm) zaraz po nałożeniu uzyskiwać strukturę wałkiem gąbkowym syntetycznym. Tynkować nakładając pacą wenecką, a zaraz po nałożeniu uzyskiwać strukturę wałkiem gąbkowym syntetycznym. Kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godzinach i całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej warstwy pierwszej przed nałożeniem warstwy drugiej w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Unikać nadmiernego nasłonecznienie i wysokich temperatur. Ostatnie pociągnięcia wałka strukturalnego wykonywać w jednym kierunku. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być jednobarwne. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre.

Konserwacja powłoki

Czyszczenie zabrudzeń z powierzchni farby: Możliwe tylko po zaimpregnowaniu naniesionych i wyschniętych warstw dekoracyjnych farby. Na mokrą gąbkę lub ścierkę gąbkową należy nanieść łagodny detergent (np. płyn do mycia naczyń) i wytworzyć pianę. Zmywać lekko bez nadmiernego nacisku, aż do momentu usunięcia zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć powierzchnię czystą wodą. Czyszczone pole osuszyć dociskając ręcznik papierowy miejsce koło miejsca. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. W przypadku zabrudzeń usuwać ciepłą wodą przed zaschnięciem. Do nakładania farby przystępujemy po całkowitym wyschnięciu podłoża. Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

ZUŻYCIE

Do 0,5 kg/m² przy jednokrotnym nakładaniu pacą lub dwukrotnym nakładaniu wałkiem.

DANE TECHNICZNE

- rozcieńczanie: paca - bez rozcieńczenia; pędzel, wałek - do 10%; natrysk hydrodynamiczny - 5÷20%,

- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 2-4 godzin,

- nanoszenie kolejnej warstwy: po 2-4 godzinach

- zalecana ilość warstw: 1-2

- połysk: mat

- największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 µm)

- odporność na szorowanie: klasa 5

- współczynnik przenikania pary wodnej: V1

- Przepuszczalność wody: W1

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych nie uszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +30°C. Otwierane opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE
Opakowania o pojemności :  10kg, 20kg