Na co zwrócić uwagę przy budowie domu energooszczędnego?

11/10/2019

Za nami już dwa momenty przełomowe (rok 2014 i 2017) zaostrzających się warunków technicznych dotyczących m.in. energooszczędności budynków. Ostatnie wytyczne warunków technicznych, najbardziej restrykcyjne, trzeba będzie uwzględnić przy projektowaniu i budowie domu po 2021 roku. Na co zwrócić uwagę?

Budowa domu a nowe warunki techniczne
Dostosowanie warunków technicznych do dyrektywy 2010/31/UE pociąga za sobą zaostrzenie wymagań m.in. na energię cieplą. Maleje dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego (kWh/m² rok) dla budynków jednorodzinnych od roku 2014 wynosiły 120, od 2017 roku wartość ta zmniejszyła się do 95, a od stycznia 2021 będzie to 75. Nowe budynki będą musiały spełniać wymagania warunków technicznych również co do izolacyjności termicznej przegród.

Dobra izolacja, ciepłe okna i drzwi
Aby uzyskać takie wartości inwestorzy będą zmuszeni do zastosowania wielu nowoczesnych technologii, w tym OZE: solary, fotowoltaikę, rekuperację, pompę ciepła, których zastosowanie niewątpliwie obniży energetyczne zapotrzebowanie budynku, ale największą uwagę należy zwrócić na izolację ścian budynku oraz zastosowanie energooszczędnej stolarki okienno-drzwiowej. Aby podnieść współczynnik izolacyjności ścian, konieczne będzie zastosowanie grubszej izolacji ze styropianu lub wełny mineralnej, której grubość przekroczy 20 cm.

Ważne detale – mostki termiczne

Aby wyeliminować z kolei mostki termiczne, warstwa izolacyjna nie powinna być montowana za pomocą łączników mechanicznych, ponieważ plastik użyty do ich produkcji a szczególnie ich metalowy trzpień, nie jest izolatorem, ale nawet dobrze przewodzi ciepło.

Możemy też zminimalizować niekorzystny wpływ zastosowania montażu mechanicznego ocieplenia, zaślepiając każdy kołek styropianowym krążkiem, który zmniejszy zjawisko przenikania przez niego zimna.

 

ocieplanie domu zeroenergetycznego

Rys. 1. Kołki do mocowania styropianu to punkty mostków termicznych. Przekrój termowizyjny systemu ociepleń w osi łączników mechanicznych.

 

Czym ocieplić?

Wysoki współczynnik izolacyjności uzyskamy, stosując styropian, i to jego grafitową wersję. Styropian grafitowy jest  „cieplejszy” od tradycyjnego i możemy uzyskać większe opory przenikania zimna przy niższych grubościach (tabelka).

Współczynnik przenikania ciepła przegrody Grubość styropianu Białego λ 0,039 Grubość styropianu grafitowego λ 0,032
U ≤ 0,33 12 cm 10 cm
U ≤ 0,21 18 cm 15 cm
U ≤ 0,16 24 cm 20 cm
U ≤ 0,12 30 cm 25 cm
U ≤ 0,10 39 cm 30 cm

 Tab. 1. Tabelka wskazująca różne grubości styropianu do osiągnięcia identycznego oporu cieplnego

Wykończenie elewacji
Brak łączników mechanicznych nie pozwala na wykończenie elewacji ciężkimi płytkami klinkierowymi, ozdobnym kamieniem czy drewnem. Przez te ograniczenia, wydawałoby się, budownictwo energooszczędne czy pasywne jest skazane na elewacje z  tynkami cienkowarstwowymi. Nic bardziej mylnego, gdyż w ofercie firmy KOSBUD pojawiły się okładziny imitujące wymienione wyprawy, które charakteryzują się niską wagą i jako nieliczne w Polsce wchodzą w skład systemu ociepleń ETICS.

ddeski elewacyjne przekrójklinkier

Rys. 2. Wykończenie elewacji imitacją desek drewnianych TABULO z aprobatą techniczna ETICS Rys. 3. Lekki materiał imitujący płytki klinkierowe KLINKIERO – z aprobatą techniczną systemu ociepleń ETICS

 

Dzięki aprobacie technicznej ETICS uzyskujemy pewność, że system ociepleń z imitacją cegły czy drewna został wnikliwie przebadany i spełnia europejskie normy paroprzepuszczalności, odporności na uszkodzenia mechaniczne i przepisy ppoż. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż większość okładzin elewacyjnych występuje w sprzedaży jako materiał dekoracyjny, nie spełniając żadnych parametrów.

grubość styropianu

Rys. 4. Efekt dźwigni z rosnącą siłą zrywającą.

Używanie grubszej warstwy izolacji wymaga zastosowania zaprawy klejowej, która bez użycia łączników mechanicznych trwale przymocuje styropian do ściany. Grubsza warstwa izolacji nie tylko zwiększa wagę styropianu, ale również zwiększa siłę dźwigni poprzez większe odchylenie zewnętrznej warstwy fasady (warstwa zbrojąca plus tynk cienkowarstwowy lub okładzina), która waży ok. 7 kg/m². Inaczej oddziałuje na warstwę szczepną wynoszącą 10 cm, a inaczej, gdy jej grubość wynosi 25 cm. Te czynniki stawiają przed zaprawą klejową niemałe wymagania. Klej do styropianu Termolep-S Premium powstał własnie z myślą o przyklejaniu styropianu grafitowego. Do produkcji kleju użyto białego cementu, który tworzy szybkie i mocne wiązanie oraz zwiększonej ilości polimerów, poprawiających elastyczność i przyczepność do styropianu. Zaprawa Termolep-S Premium trzykrotnie przekracza obowiązujące normy trwałości wiązania. Tworzenie szybkiego, elastycznego wiązania ułatwia pracę ze styropianem grafitowym, który podczas prac ociepleniowych na skutek nadmiernego nagrzewania się zewnętrznej powierzchni może się odkształcać i przerwać tworzące się wiązanie.

klej do styropianu grafitowego

Rys. 5. Klej do styropianu grafitowego Termolep-S Premium

Zobacz również