Elewacja na lata

11/10/2019

Polskie produkty dostosowane do Polskich warunków

Wysoka trwałość naszych produktów wchodzących w skład systemu ociepleń KOSBUD to efekt nieustannych testów i ba­dań w niezależnych jednostkach, a także w laboratoriach wła­snych. Potwierdzeniem jakości produktów marki KOSBUD jest 6-letnia gwarancja udzielana na system ociepleń. Podstawą do jej udzielenia jest trwały i estetyczny wygląd tysięcy elewacji wykonywanych od ponad dziewięciu lat na systemie ociepleń firmy KOSBUD oraz wyniki prowadzonych badań, w czasie któ­rych próbki poddane zostały działaniu najbardziej ekstremal­nych warunków pogodowych.

Odporność na glony i porastanie

KOSBUDPROTECT – zastosowanie tej nowatorskiej formuły tworzy na zewnętrznej warstwie elewacji niewidoczną powłokę, która chroni naszą elewację przed rozwojem mikroorganizmów, takich jak glony, grzyby, algi i porosty. Jest to jeden z najważ­niejszych dodatków, który powinien być stosowany do tynków w naszej strefie klimatycznej, gdyż dyspersja syntetyczna, która jest głównym składnikiem każdego tynku w połączeniu z do­brymi warunkami środowiska sprzyja rozwojowi mikroorgani­zmów. Jest to szczególnie istotne na elewacjach, które znaj­dują się niedaleko gęstego zadrzewienia, akwenów wodnych i miejsc, do których nie dociera słońce i wiatr.

Odporność na UV

MIKA – jako naturalny minerał była już stosowana w paleolicie, w cywilizacji egipskiej, greckiej, rzymskiej, chińskiej, a także cywilizacji Nowego Świata. Jako dodatek do tynków cienko­warstwowych ożywia kolor elewacji, która dodatkowo staje się o 30% bardziej odporna na promienie UV.

Odporność na spękania

MIKROWŁÓKNA – zawarte w zaprawie klejowej TERMOLEP-U tworzą wewnętrzne zbrojenie, które dodatkowo wzmacnia war­stwę zbrojącą naszej elewacji. Dzięki temu elewacja staje się bardziej odporna na wszelkie uderzenia mechaniczne. Dodat­kową właściwością, którą uzyskuje klej z mikrowłóknami jest zwiększona elastyczność. Amplituda temperatur na elewacji w naszym klimacie może wynosić w ciągu roku nawet 90°C (zimą -30°C, latem południowa ściana może się rozgrzać do 60°C). Taki skok temperatur wymusza na warstwie zbrojącej (siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawia klejowej TERMOLEP-U) wytrzymałość wszystkich naprężeń, którym zo­staje poddawana w ciągu całego roku. Kleje wzbogacone o mikrowłókna zdecydowanie lepiej przechodzą wszystkie testy wytrzymałościowe, którym zostały poddane.

Odporność na zabrudzenia

MINERAŁ FUNKCYJNY – najnowsze osiągnięcie na rynku do­datków do chemii budowlanej zastosowany w rodzinie tynków ACRYLIT pełni dwie funkcje:

– wzmacnia wiązania pomiędzy minerałami zawartymi w tyn­kach co dodatkowo uodparnia zewnętrzną część elewacji na uderzenia i wysoką amplitudę temperatur.

– zwiększa hydrofobowość tynku, dzięki czemu elewacja staje się bardziej odporna na zabrudzenia. Woda w wyniku zwiększonego napięcia powierzchniowego nie rozlewa się po strukturze tylko spływa po niej jak po „tłustej patelni” jednocześnie zbiera­jąc drobinki kurzu.

Zobacz również