Co warto wiedzieć o systemie ETICS?

11/10/2019

System ETICS to jeden z najpopularniejszych sposobów wykańczania ścian budynków, do niedawna występujący pod nazwą bezspoinowy system ociepleń (BSO) a jeszcze wcześniej jako metoda lekka-mokra. Głównym jego zadaniem jest poprawa termoizolacyjności ścian budynków zarówno nowopowstałych, jak i już istniejących, które wymagają zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną. System ETICS dodatkowo tworzy trwałą i estetyczną fasadę odporną na warunki atmosferyczne, na której stosowane są detale architektoniczne tj. gzymsy, pilastry, wyprawy tynkarskie, okładziny elewacyjne imitujące drewno, kamień czy klinkier.

Warto wiedzieć, że system ETICS to nie zbiór przypadkowych połączonych ze sobą produktów, lecz zestaw współpracujących i kompatybilnych materiałów, tworzący warstwę termoizolacji. Aby producent mógł wprowadzić produkowany przez siebie system do obrotu musi oznakować go znakiem budowlanym „B” lub symbolem „CE”. Zakup systemu oznakowanego wymienionym oznakowaniem świadczy, że wchodzące w jego skład materiały, jako kompatybilny zbiór produktów, zostały przebadane i sprawdzone przez certyfikowane instytuty badawcze pod względem:

-odporności na ogień,

– odporności na warunki atmosferyczne (UV, zamarzanie/rozmrażanie, nasiąkliwość powierzchniowa itp.),

– oporu dyfuzyjnego (paroprzepuszczalność) pojedynczych warstw oraz całości systemu,

– kompatybilności zastosowanych produktów systemu pod względem oddziaływania chemicznego,

– odporności na uszkodzenia mechaniczne (udarność),

– przyczepności do podłoża oraz poszczególnych jego warstw.

Należy pamiętać, że tylko zastosowanie systemowych rozwiązań producenta wg instrukcji, gwarantuje bezpieczne i trwałe jego użytkowanie oraz daje nam min. 2 letnią gwarancję, często przedłużaną przez producentów nawet do 10 lat.

Zobacz również