Brak certyfikatu PPOŻ może być przyczyną odmowy odszkodowania

11/10/2019

Trudna sytuacja na rynku i olbrzymia konkurencja coraz częściej skłania firmy ubezpieczeniowe do odmowy wypłat odszkodowań, gdyż jest ono kosztem, który zmniejsza zysk ubezpieczeniowych gigantów. Pojawienie się na rynku prawnych firm doradczych, które potrafiły wyegzekwować każdą złotówkę wynikającą z umowy ubezpieczeniowej (auto zastępcze, oryginalne części itp.) spowodowało zwiększenie  odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli co bezpośrednio przyczyniło się do drastycznych wzrostów cen ubezpieczeń OC.

Rewolucja w ubezpieczeniach komunikacyjnych wielkimi krokami wkrada się na rynek ubezpieczeń nieruchomości.  Wielkość szkód komunikacyjnych liczone są w tysiącach natomiast szkody w nieruchomościach liczone są w dziesiątkach tysięcy a potrafią osiągnąć miliony.  Nie dziwmy się więc sytuacji gdzie ubezpieczyciel zrobi wszystko, aby uniknąć tak wysokiej straty. Wysokie odszkodowania  najczęściej są spowodowane  zniszczeniami spowodowanymi przez pożar. W przypadku takiej tragedii zanim otrzymamy odszkodowanie  możemy zostać poproszeni o przedstawienie aktualnej dokumentacji potwierdzającej wzniesienie oraz utrzymywanie budynku zgodnie z przepisami ppoż. Warto zatem zwrócić uwagę na regularnie potwierdzone przeglądy kominiarskie, gdyż jest to pierwszy dokument, o który możemy zostać poproszeni do wglądu. Drugi dokument to oświadczenie kierownika  budowy o wybudowaniu budynku zgodnie z projektem. Takie oświadczenie posiada każdy inwestor, który otrzymał od Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie budynku.  W teorii wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualną dokumentację upoważniającą do zastosowania  ich  na naszym budynku. Niestety rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Inwestorzy nieświadomi utraty odszkodowania kuszeni niższą ceną produktów często stosują materiały nieposiadające certyfikatów świadczących o ich niepalności lub o nie rozprzestrzenianiu ognia (certyfikat NRO). Prawnie za wszystko odpowiada kierownik budowy, który może nie posiadać ubezpieczenia na wypadek błędów budowlanych i aby otrzymać zwrot wartości poniesionych strat będziemy  zmuszeni do dochodzenia naszych roszczeń na drodze sądowej, która może  ciągnąć się latami i niekoniecznie zakończy się satysfakcjonującym nas wyrokiem.

Rys. 1. Przez budowę domu z niecertyfikowanych NRO materiałów, w razie pożaru możesz stracić dorobek życia

Posiadanie certyfikacji NRO zobowiązane są głównie firmy produkujące instalacje elektryczne oraz producenci systemów ociepleń. Niestety produkty posiadające taką dokumentację zazwyczaj mają wyższą cenę. Spowodowane jest to droższą produkcją wynikającą z użycia wyższej jakości komponentów. Dodatkowo do ceny produktu doliczone są koszty przeprowadzenia  badań ogniowych.

O konieczności używania materiałów posiadających certyfikację odporności ogniowej  zdają sobie sprawę  właściciele lokali użytkowych. W tego typu budynkach jest ona wymagana na każdym etapie budowy.  Pozytywną opinię ppoż musi uzyskać sam projekt architektoniczny oraz wszystkie użyte w nim materiały: konstrukcja,  ocieplenie ścian i poddaszy,  instalacje  elektryczne i hydrauliczne, drzwi, wykładziny a nawet tapety.

Warto mieć pewność, że w chwili tragedii jaką  jest pożar, ubezpieczenie, które posiadamy nie zostanie zakwestionowane a odszkodowanie pozwoli na szybką odbudowę budynku. Pamiętajmy zatem o regularnych przeglądach kominowych oraz stosujmy wyłącznie produkty, które nie będą budziły wątpliwości podczas przeprowadzonego audytu przez specjalistów firm ubezpieczeniowych. Nie stosujmy zatem materiałów budowlanych wątpliwego pochodzenia, gdyż oszczędzając niewielkie sumy w porównani do całkowitych kosztów budowy możemy bezpowrotnie stracić dorobek naszego życia.

 

Aby sprostać przepisom ppoż i stworzyć bezpieczną odporną na działanie ognia elewację, przeprowadzamy okresowe badania, które imitują pożar i klasyfikują system ociepleń pod względem jego niepalności. Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania takich testów raz na 3 lata. Do tego celu wykonujemy ściany w kompletnym systemie o najmniejszej i największej grubości materiału izolacyjnego występującego w dokumentacji ETAG, wykończone wszystkimi możliwymi zewnętrznymi wyprawami tj. tynk akrylowy, tynk silikonowy, tynk silikatowy, tynk mozaikowy, tynk silikonowo-silikatowy, imitacja klinkieru KLINKIERIT oraz okładziny elewacyjne imitujące deskę, cegłę klinkierową, beton architektoniczny czy kamień. Ogrom prac włożony w wykonanie ścian kompletnego przekroju systemu idzie z dymem w akredytowanych laboratoriach UE.

Zobacz również