POIR. 03.04.00-14-0333/20-00

FIRMA REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

POIR.03.04.00-14-0333/20

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystapiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowity koszt realizacji projektu: 246 450,51 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 246 450,51 zł