Porady i wskazówki - FAQ

Porady i wskazówki - FAQ

 

 

Co to jest grunt akrylowy ?
Grunt akrylowy to roztwór składający się z wody, dyspersji akrylowej (polimer) i środka biobójczego. Stosuje się go w budownictwie w celu zwiększenia przyczepności dzięki usunięciu zapylenia, wzmocnieniu podłoża i wyrównaniu chłonności wody.

Jak nakładać grunt akrylowy ?
Grunt nanosimy za pomocą pędzla lub wałka. Skuteczniejszą metodą nakładania gruntu jest użycie pędzla (ławkowca) metodą krzyżową, tak aby przecinać kierunki rozprowadzenia go po powierzchni. Grunt akrylowy możemy nanosić również za pomocą agregatu malarskiego.

Grunt akrylowy czy lateksowy ?
Grunt lateksowy jest to potoczna nazwa gruntu podkładowego, który ma za zadanie przygotować ścianę przed naniesieniem ostatecznej warstwy farby. Do jego produkcji nie został użyty lateks a jego skład jest bardzo podobny do gruntu akrylowego. Przed wyborem gruntu akrylowego lub lateksowego musimy określić funkcję jaką będzie pełnił i gdzie będzie użyty. Zatem nie warto sugerować się mylącymi nazwami akrylowy, lateksowy tylko jego przeznaczeniem.

Grunt akrylowy czy polimerowy ?
Przed wyborem gruntu polimerowego lub akrylowego warto wiedzieć, że polimer to nic innego jak dyspersja akrylowa zastosowana do produkcji każdego z nich. Dokonując wyboru sugeruj się ich przeznaczeniem oraz jaką funkcję muszą pełnić w naszym budynku.

Grunt akrylowy czy silikonowy ?
Różnica pomiędzy gruntem akrylowym i silikonowym wynika ze składu surowców z jakich zostały wyprodukowane. Do gruntu silikonowego używa się dyspersji silikonowej a do akrylowego akrylowej. Przed dokonaniem wyboru należy określić wymagania jakie stawiamy przed powierzchnią, którą będziemy gruntować i w żadnym wypadku nie należy się sugerować nazwą produkty tylko jego przeznaczeniem.

Grunt akrylowy zastosowanie
Grunt akrylowy stosujemy, aby poprawić przyczepność przed nałożeniem na powierzchnię ostatecznej warstwy w postaci farby lub tynku. Jego zadaniem jest wzmocnienie podłoża przez związanie lotnych zanieczyszczeń oraz wyrównanie chłonności na całej powierzchni tak aby nierównomierne wysychanie nie spowodowało przebarwień kolorystycznych.

Grunt akrylowy do czego?
Grunt akrylowy stosujemy do wzmacniania powierzchni mineralnych podczas prac budowlanych. Grunt akrylowy to bardzo ogólna nazwa roztworu o wielu możliwościach zastosowania. Zastosowanie rodzaju gruntu akrylowego zależy od naszych potrzeb, miejsca gdzie będziemy go stosować oraz co na niego będziemy nakładać. Spektrum jego zastosowań jest ogromne stosujemy go wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, pod wyprawy tynkarskie, malarskie oraz klejowe.

Grunt akrylowy do elewacji
Wyróżniamy dwa rodzaje gruntów akrylowych na elewację: grunt pod tynki i grunt pod farby. W naszej ofercie grunty różnią się zawartością piasku kwarcowego, który występuje w GRUNLICIE jako podkład pod tynk ułatwiając aplikację tynku tworząc wyczuwalną chropowatość powierzchni. GRUNLIT-F pod farbę nie zawiera piasku pozostawiając gładką powierzchnię.

Grunt akrylowy do betonu
Przed wyborem gruntu akrylowego do betonu musimy określić jego przeznaczenie oraz ostateczną warstwę jaka zostanie na nim nałożona. Jeżeli beton ma zostać pomalowany farbą akrylową należy nanieść na niego GRUNLIT-F grunt akrylowy pod farbę, który wzmocni i wyrówna chłonność podłoża oraz utworzy wstępną powłokę kolorystyczną. Jeżeli na beton będziemy nanosić tynk należy użyć GRUNLITU. Jest to grunt z zawartością piasku kwarcowego, który ułatwi aplikację tynku. Jeżeli do podłoża będziemy przyklejać ceramikę należy zastosować GRUNLIT-U grunt uniwersalny, który również zaliczamy do rodziny gruntów akrylowych.

Grunt silikonowy zużycie
Zużycie gruntu silikonowego wacha sie w przedziale od 0,2 do 0,3 litra na metr kwadratowy. Jest ono uwarunkowane sposobem jego aplikacji.

Grunt akrylowy czy silikonowy
Zastosowanie gruntu silikonowego lub akrylowego jest zależne od ostatecznej warstwy jaką będziemy wykańczać ścianę. Pod wyprawę silikonową ACRYLIT-SL używamy silikonowego gruntu GRUNLIT-SL a pod wyprawę akrylową ACRYLIT gruntu akrylowego GRUNLIT. Grunt akrylowy pod tynki akrylowe został wyprodukowany z identycznej dyspersji akrylowej jak dyspersja do produkcji tynku, podobnie jest w przypadku zależności pomiędzy gruntem i tynkiem silikonowy. Dzięki temu tworzą się kompatybilne właściwości w połączeniu tych samych komponentów występujących w tynku i gruncie. Powinniśmy zawsze stosować się do zaleceń producenta, gdyż niezastosowanie się do wskazówek wykonawczych zawartych w instrukcji spowoduje utratę gwarancji.

Co to jest grunt uniwersalny
Grunt uniwersalny to roztwór, w którego skład wchodzi dyspersja akrylowa (polimerowa), woda oraz środek biobójczy. Grunt uniwersalny GRUNLI-U stosujemy do wzmocnienia i wyrównania chłonności powierzchni. Dodatkową cechą jest uzyskanie efektu odpylenia powierzchni poprzez sklejenie drobinek pyłu do podłoża. Dzięki gruntowi uniwersalnemu GRUNLIT-U powierzchnia nabiera optymalnych warunków do połączenia się z zaprawami mineralnymi.

Grunt uniwersalny zużycie
Średnie zużycie gruntu uniwersalnego wacha sie od 0,1 do 0,2 litra na metr kwadratowy powierzchni.

Grunt uniwersalny Kosbud
GRUNLIT-U
Grunt uniwersalny w ofercie Kosbudu występuje pod nazwą GRUNLIT-U. Jest to wysokiej jakości wodny roztwór dyspersyjny przeznaczony do wzmacniania i wyrównywania chłonności powierzchni. Zalecany przed pracami glazurniczymi.

Grunt uniwersalny ile schnie ?
Czas wysychania gruntu jest ściśle uzależniony od wilgotności i temperatury w jakiej jest stosowany. Na jego schnięcie wpływa nie tylko wilgotność i temperatura powietrza, ale przede wszystkim powierzchnia na jakiej zostanie użyty. Wyschnięcie gruntu może uznać za wystarczające gdy miną 2 godziny od zniknięcia mokrych plam na powierzchni, na której będziemy prowadzić dalsze prace. Po wyschnięciu powierzchnię należy przetrzeć ręką, aby sprawdzić czy nie pozostał na niej pył budowlany, jeżeli po przetarciu dłonią powierzchni pozostanie na niej szary nalot czynność gruntowania należy powtórzyć.

Kiedy stosować grunt głęboko penetrujący ?
Grunt głęboko penetrujący należy stosować, gdy powierzchnia, do której będziemy przyklejać płytki lub nanosić tynk nie jest wystarczająco stabilna tzn. widoczne są na niej pęknięcia lub po potarciu obsypuje się. Gruntu głęboko penetrującego nie stosujemy w przypadkach głuchego odgłosu tynku gdyż taki odgłos świadczy o nietrwałym połączeniu ze ścianą nośną i należy go zupełnie odbić. Grunt głęboko penetrujący możemy zastosować profilaktycznie gdy nie mamy dostatecznej pewności co do jakości ściany lub gdy remontujemy stary budynek.

Grunt głęboko penetrujący co to ?
Grunt głęboko penetrujący to roztwór składający się z dyspersji polimerowych, wody i środków biobójczych. Dyspersja użyta do jego produkcji ma budowę drobnocząsteczkową dzięki czemu grunt potrafi dotrzeć na głębokość 1-1,5 cm w jej głąb scalając ze sobą luźne cząsteczki minerałów.

Grunt głęboko penetrujący jaki?
Firma Kosbud w swojej ofercie posiada wysokiej jakości grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G który w trakcie badań wykazał wysoką chłonność 20 mm. Im większa wnikliwość gruntu w podłoże tym większa jego skuteczność działania.

Grunt głęboko penetrujący zastosowanie
Grunt głęboko penetrujący stosujemy podczas remontów starych powierzchni budowlanych. Powinien być zastosowany wszędzie tam gdzie zaobserwujemy mikropęknięcia lub powierzchnia po przetarciu obsypuje się i jest luźno związana. Zastosowanie gruntu głęboko penetrującego scala powierzchnię słabej kondycji na głębokości ok 10 mm.

Grunt głęboko penetrujący zużycie
Zużycie gruntu głęboko penetrującego jest ściśle zależna od chłonności powierzchni na jakiej go stosujemy. Im mniejsza chłonność tym lepsza kondycja powierzchni. Na jednokrotne pokrycie zużyjemy ok. 0,2 l na metr kwadratowy. Ilość aplikacji możemy zakończyć gdy powierzchnia przestanie wchłaniać preparat gruntujący.

Grunt głęboko penetrujący czy zwykły
Wybór gruntu zależy od jakości powierzchni, na którym będziemy go stosować oraz czynności jakie będziemy na niej wykonywać. Jeżeli powierzchnia jest świeżo wylanym jastrychem lub niedawno tynkowaną ścianą to przed np. przyklejeniem płytek ceramicznych wystarczy użyć zwykłego gruntu uniwersalnego, który wyrówna chłonność podłoża oraz zwiąże luźne cząsteczki pyłu budowlanego poprawiając przyczepność kleju. Jeżeli układanie ceramiki chcemy dokonać na ścianie, która została wykonana kilkanaście lat wcześniej a jej kondycja budzi niepokój należy mechanicznie usunąć wszystkie luźne jej elementy i min. dwukrotnie zagruntować ją gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-G. Taki zabieg na głębokości 1 cm zwiąże źle połączone minerały i wzmacniając całość układu do jakości wysokiej klasy betonu.

Czy grunt głęboko penetrujący na zewnątrz
GRUNLIT-G to grunt głęboko penetrujący do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Drobnocząsteczkowa dyspersja użyta do jego produkcji jest odporna na działanie wody i ujemne temperatury. Dzięki zastosowaniu gruntu głęboko penetrującego na złej kondycji jastrych lub tynki zewnętrzne zwiększą swoją wytrzymałość oraz poprawi się przyczepność do ich podłoża. Należy pamiętać, aby GUNLIT-G stosować w dodatnich temperaturach do całkowitego wyschnięcia, minusowa temperatura mogłaby spowodować odwrotny skutek.

Grunt głęboko penetrujący do betonu
Doskonałym gruntem głęboko penetrującym do betonu jest GRUNLIT-G który jest wyprodukowany z wysokojakościowych dyspersji drobnocząsteczkowych. Dzięki specjalistycznej recepturze potrafi wniknąć w głąb 15 mm w powierzchnię tynków wapiennych i 10 mm w powierzchnie betonowe zwiększając ich właściwości fizyczne tworząc wysokiej jakości wiązanie pomiędzy związkami mineralnymi stanowiącymi skład roboczej powierzchni.

Grunt głęboko penetrujący do tynku gipsowego
Do naprawy tynku gipsowego o złej kondycji nośnej najlepiej zastosować grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G. Dzięki specjalistycznej recepturze potrafi wniknąć w głąb 15 mm w powierzchnię tynków gipsowych wzmacniając ich strukturę do jakości wysokogatunkowego tynku gipsowego. Przed zastosowaniem upewnij się, że tynk, który jest na ścianie jest trwale związany ze ścianą nośną. W tym celu wystarczy postukać w jego powierzchnię, głuchy dźwięk oznacza, że nie jest on trwale połączony i niestety należy go usunąć. Grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G nie jest w stanie połączyć spękanego tynku ze ścianą, od której się odspoił.

Grunt głęboko penetrujący do tynku
Doskonałym gruntem głęboko penetrującym do tynku jest GRUNLIT-G produkowany przez firmę KOSBUD. Możną go stosować na każdy rodzaj tynku tj: cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy. Grunt głęboko penetrujący głęboko wnika w głąb uszkodzonej wyprawy poprawiając wiązanie pomiędzy zawartymi w niej cząsteczkami mineralnymi. Stosując grunt głęboko penetrujący należy namieść go obficie na ścianę, ponieważ złej kondycji otynkowana ściana wchłonie go zwiększając swoją nośność.

Grunt głęboko penetrujący do posadzki
Jeżeli posadzka, na której zamierzasz kontynuować prace wykończeniowe budzi Twój niepokój przed przystąpieniem do dalszych prac zagruntuj ją obficie za pomocą gruntu głęboko penetrującego GRUNLIT-G. Dzięki temu zabiegowi złej kondycji posadzka, na której widnieją mikropęknięcia zmieni się w solidną powierzchnię. Posadzka przed gruntowaniem gruntem głęboko penetrującym musi trwale być przymocowana do płyty konstrukcyjnej budynku, gdyż zastosowanie wysokiej jakości gruntu GRUNLIT-G nie spowoduje cudów i nie przytwierdzi jej na nowo do betonowej płyty gdyż jest w stanie spenetrować posadzkę na głębokość do 1,5 mm.

Grunt głęboko penetrujący do ściany
Jeżeli podczas remontu zaobserwujemy, że tynk na ścianie popękał, ale po uderzeniu w jego powierzchnię nie słyszymy głuchego dźwięku oznacza to, że aby poprawić jego nośność i kondycję wystarczy zastosować grunt głęboko penetrujący. Doskonałym produktem występującym w ofercie firmy KOSBUD jest grunt głęboko penetrujący GRUNLIT-G, który wsiąkając na głębokość do 15 mm w głąb ściany łączy ze sobą nie związane cząsteczki mineralne zwiększając jej nośność i wytrzymałość. Grunt głęboko penetrujący powinien być nałożony min. dwa razy w obfity sposób, tak aby niepewna ściana wchłonęła go poprawiając swoje właściwości.

Dobry grunt głęboko penetrujący
Dobry grunt głęboko penetrujący występuje w ofercie firmy KOSBUD pod nazwą GRUNLI-G. Jego wysoka jakość była możliwa do osiągnięcia poprzez zastosowanie specjalistycznych drobnocząsteczkowych dyspersji wodnych. Dzięki specjalistycznej budowie ich cząsteczek dyspersja w roztworze wodnym potrafi wniknąć w głąb naprawianej powierzchni nawet 15 mm wzmacniając naruszone wiązanie pomiędzy nimi. Należy pamiętać, aby czynność gruntowania powtórzyć dwukrotnie obficie nanosząc preparat na powierzchnię.

Jak jest zrobiona deska elewacyjna ?
Deska elewacyjna TABULO wykonana jest z wyselekcjonowanych frakcji piasku kwarcowego, który stanowi główny udział w jej składzie procentowym. Piasek kwarcowy nadaje desce twardość a jego przesiew i odpowiedni dobór granulacji umożliwiają desce elewacyjnej na odkształcanie się. Drugim głównym składnikiem jest dyspersja silikonowa oraz włókna mineralne, dzięki nim okładzina imitująca deskę osiąga doskonałą elastyczność, co sprawia, że może być zwinięta w rulon. Uformowane żłobienia w kształcie słojów przeciętej deski doskonale imitują wygląd drewna a kolorowy lakier wzbogaca jej wybór do 8 kolorów.

Jak zabezpieczyć deskę elewacyjną ?

Deskę elewacyjną TABULO należy zamontować zgodnie z uwagami zamieszczonymi w karcie produktu  (https://kosbud.com.pl/produkty/deska-dekoracyjna-tabulo) zwracając  uwagę na warunki atmosferyczne. Po właściwym przymocowaniu deski na ścianę i odczekaniu momentu gdy klej dyspersyjny Termolep-D uzyska swoją twardość należy pomalować je impregnatem zabezpieczającym. Impregnat zabezpieczający jest częścią składową imitacji deski i jego finalne naniesienie jest obowiązkowe. Dzięki temu uzyskamy dodatkową odporność na działanie wody i uzyskamy dodatkowe zabezpieczenie przed promieniami UV.

Jak przykleić deskę elewacyjną ?
Deski na ścianę TABULO przyklejamy za pomocą kleju dyspersyjnego Termolep-D. Klej dyspersyjny Termolep-D jest produktem wchodzącym w skład systemu ociepleń KOSBUD i jego zastosowanie daje gwarancję prawidłowego montażu okładziny elewacyjnej.

Jak ułożyć deskę elewacyjną ?
Deskę elewacyjną TABULO możemy ułożyć na kilka sposobów w zależności od kształtu ściany oraz jej wielkości. Dostępność kilku wzorów słojów imitacji deski tworzy wrażenie jej niepowtarzalności, aby uzyskać ten efekt warto jeden wzór deski przyklejać naprzemiennie odwracając ją o 180 stopni. Okładziny możemy przyklejać naprzemiennie na mijankę w pionie poziomie. Doskonały efekt powstaje gdy nakleimy ją w jodełkę. Dzięki elastyczności deski na ścianę TABULO doskonale nadają się do przyklejania ich na zaokrąglonych powierzchniach.

Jak kłaść deskę elewacyjną ?
Przed przyklejeniem deski elewacyjnej TABULO warto ją rozłożyć na równej powierzchni tak aby się rozprostowała. W niższych temperaturach ok. 10 stopni pominięcie tego zabiegu będzie bardzo utrudniać montaż gdyż, nierozprostowana deska będzie sprężynować co może być przyczyną późniejszego jej odspajania się od powierzchni. Przed przyklejeniem deski do ściany powinno się ją ułożyć tak, aby zaplanować wzór jaki będziemy chcieli uzyskać na ścianie.

Jaką deskę elewacyjną?
Jest wiele desek elewacyjnych, które możemy zastosować przy budowie lub remoncie domu. W tej odpowiedzi omijamy deski naturalne, gdyż jako producent nie posiadamy jej w naszej ofercie, a o jej wadach i zaletach pisaliśmy. Deski na ścianę dzielimy na odciskane na ścianie i gotowe przyklejane okładziny tj. deska elewacyjna TABULO. Deski odciskane powstają poprzesz odbicie silikonowej matrycy na cienko naniesiony tynk gładki, a następnie pomalowanie go bejcą w kolorze wybranym przez inwestora. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest jego cena, gdyż jest ona najniższa ze wszystkich możliwych rozwiązań. Wadą jest trudność w efektownym jej wykonaniu. Drugim rodzajem desek elewacyjnych są okładziny, które dostępne w kolorze lub z dołączoną bejcą koloryzującą. Zaletą zastosowania desek barwionych fabrycznie jest ich powtarzalność oraz estetyka wykonania.

Co to jest deska elewacyjna ?
Deska elewacyjna to materiał budowlany służący do wykańczania fasad budynków. Na rynku dostępne są produkty pochodzenia naturalnego montowane za pomocą stelażu oraz deski kompozytowe sztywne, które również montujemy za pomocą stelażu. Olbrzymią popularnością cieszą się imitacje desek elewacyjnych występujących w postaci masy tynkowej, na której odciskamy wzór słojów deski oraz gotowe okładziny elewacyjne, które przyklejamy bezpośrednio do ściany.

Gdzie kupić deskę elewacyjną ?
Deskę elewacyjną TABULO możemy nabyć na terenie całego kraju u dystrybutorów firmy KOSBUD. Mapka z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce kontakt.

Co to jest klej dyspersyjny ?
Klej dyspersyjny Termolep-D to masa klejąca stosowana w budownictwie do łączenia różnego typu materiałów. Składnikiem klejącym w tym kleju jest dyspersja akrylowa a wypełniaczem mineralnym są mączki dolomitowe i piasek kwarcowy. Za kleistość kleju dyspersyjnego odpowiada jego wysoka lepkość, a utrata wody z układu podczas procesu parowania utwardza wiązanie. Klej dyspersyjny charakteryzuje się wysoką przyczepnością i bardzo silnym wiązaniem.

Jak położyć tynk silikonowo silikonowy
Nakładanie tynku silikonowo silikatowego przebiega identycznie jak nakładanie każdego innego tynku cienkowarstwowego. Po zagruntowaniu ściany gruntem silikonowo silikatowym możemy przystąpić do nanoszenia masy tynkowej. Tynk nakładamy metalową blichówką na grubość ziarna tynku. Następnie plastikową pacą docieramy tynk ruchami kolistymi, aby uzyskać strukturę baranka lub ruchami pionowymi lub poziomymi, aby uzyskać strukturę kornika.

Jak nakładać tynk silikonowo silikonowy
Nakładając tynk silikonowo silikatowy zwróć szczególną uwagę na temperaturę otoczenia i ściany, która nie powinna przekraczać 25 stopni i nie powinna być niższa niż 5 stopni. Niekorzystne jest również nakładanie tynku na nasłonecznionej ścianie jak i w wietrzną pogodę, gdyż wiatr potrafi o wiele szybciej wysuszać naniesioną masę niż słońce. Aby uniknąć problemów z nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem warto na rusztowaniach zastosować siatki osłonowe.

Jak się nakłada tynk silikonowy
Tynk silikonowy nakładamy przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Naniesienie grubszej warstwy może spowodować powstanie plam strukturalnych. Naniesiony tynk należy dotrzeć za pomocą plastikowej pacy wykonując koliste ruchy w celu uzyskania struktury baranka. Podczas docierania powinniśmy czuć obracające się ziarno pod pacą. Nałożony tynk należy zabezpieczyć na okres doby przed nasłonecznieniem i deszczem.

Jak długo schnie tynk silikonowy
Wysychanie tynków silikonowych jest zależne od czynników atmosferycznych. Na jego długość wpływa wiatr, temperatura i wilgotność powietrza. W warunkach laboratoryjnych, w których panuje stała temperatura 20 stopni i wilgotność 60% czas utwardzenia tynku wynosi 24 godziny. Tynk silikonowy swoją twardość uzyskuje poprzez odparowanie wody, im wyższa temperatura i niższa wilgotność, tym proces odparowywania wody będzie szybszy. W okresie jesiennym zdarza się że przez kilka dni występuje duża wilgotność sięgająca prawie 100% wtedy tynk na ścianie pozostaje mokry przez wiele dni.

Jak dobrze położyć tynk silikonowy
Aby dobrze położyć tynk silikonowy należy mieć doświadczenie w tego typu pracach wykończeniowych i przestrzegać kilku zasad:
- prace prowadzimy w temperaturze dobowej nie wyższej niż w zakresie 5-25 stopni
- tynk nanosimy na całej wysokości ściany w systemie dwójkowym - jedna osoba naciąga druga dociera
- nie nakładaj tynków w pełnym słońcu
- unikaj silnych wiatrów - przyśpieszają one wysychanie tynku i utrudniają wydobycie struktury
- nałóż tynk na ścianę na grubość ziarna i dotrzyj go pacą plastikową, tak aby czuć pod pacą obracający się kamień

Jak myć tynk silikonowy
Do umycia tynków silikonowych najczęściej stosuje się myjki ciśnieniowe. Gdy zabrudzenia są wyjątkowo silne np. oleiste warto sięgnąć po płyn usuwający tłuszcze. Gdy elewacja pokryje się glonami lub algami, przed mechanicznym usunięciem ich myjką ciśnieniową należy je spryskać środkiem grzybobójczym np. Biolit - odczekać 24 godz. i przystąpić do czyszczenia. W chwili obecnej na rynku jest wiele firm świadczących taką usługę.

Jak wykonać tynk silikonowy
Do produkcji tynku silikonowego potrzebne jest urządzenie dyspergujące (disolwer), w którym z dużą prędkością mieszania uciera się dyspersję silikonową ze składnikami niezbędnymi do stworzenia właściwego układu. Po otrzymaniu tzw. pasty tynku silikonowego mieszamy go z mineralnymi wypełniaczami, które nadadzą mu odpowiednią strukturę.

Jak rozpoznać tynk silikonowy
Rozpoznanie tynku silikonowego na ścianie jest praktycznie niemożliwe ze względu na dużą ilość producentów i różnorodność używanych przez nich surowców. Możliwe jest odróżnienie np. tynków silikonowych od akrylowych, ale tylko w porównaniu do produktów jednego producenta i wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieli jego wzorzec.

Jak czyścić tynk silikonowy
Czyszczenie tynków silikonowych możemy przeprowadzić we własnym zakresie z pomocą myjki ciśnieniowej. Jeżeli na ścianie pojawią się zazielenienia świadczy to o rozwoju mikroorganizmów na naszej elewacji. Przed mechanicznym ich usuwaniu należy zwalczyć je środkiem biobójczym Biolit nanosząc go pędzlem lub opryskiwaczem. Po upływie 24 godzin przystępujemy do mechanicznego ich usuwania wodą pod ciśnieniem. Po zakończonym zabiegu warto zabezpieczyć powierzchnie ponownie nanosząc na nią Biolit, dzięki temu mikroorganizmy nie rozwiną się ponownie lub ich rozwój zostanie spowolniony.

Jak odróżnić tynk silikonowy od akrylowego
Elewacja wykonana z tynku silikonowego dłużej zachowuje czystość niż elewacja wykończona tynkiem akrylowym. Dzieje się tak, ponieważ silikon zawarty w tynku chroni go przed nasiąkaniem dzięki czemu elewacja dłużej przyjmuje zanieczyszczenia. W przypadku dwóch podobnie zabrudzonych elewacji rozpoznanie, która z nich została pokryta tynkiem akrylowym a która silikonowym jest niemożliwe. Różnice między tynkami możemy zauważyć porównując ich elastyczność po wyschnięciu gdzie tynk silikonowy będzie bardziej sprężysty i odporny na odkształcenia.

Jak usunąć tynk silikonowy
Tynk silikonowy po wyschnięciu i całkowitym utwardzeniu jest bardzo trudny do usunięcia. Na rynku nie występuje żaden środek czyszczący, który by go rozpuścił, aby stał się możliwy do zmycia. Można go usunąć jedynie w sposób mechaniczny używając szpachelki lub tarczy ścierającej do betonu. Aby uniknąć zbędnych prac należy zabezpieczyć wszystkie miejsca, które mogą się zabrudzić za pomocą folii ochronnej i taśmy papierowej.
Jak zacierać tynk silikonowy
Tynk silikonowy zacieramy pacą plastikową wykonując ruchy kuliste tak, aby pod pacą wyczuwać obracające się ziarna tynku. Gdy warstwa tynku będzie zbyt gruba paca będzie kleić się do docieranej masy i w tym miejscu po wyschnięciu pozostanie gładsza struktura tynku, która inaczej odbijając światło da wrażenie plamy kolorystycznej. Podczas docierania tynku silikonowego musimy uważać, aby warstwa tynku nie była zbyt gruba i za bardzo przetarta. Idealnie wyprowadzona struktura to taka gdzie ziarna najgrubszej jego frakcji są rozmieszczone obok siebie w równej odległości i nie nakładają się na siebie.

Jak naprawić tynk silikonowy
Naprawa uszkodzonej elewacji jest bardzo trudna i punkowe jej zaszpachlowanie nigdy nie da nam efektu jaki był przed jej uszkodzeniem. Przyczyną tego jest trudność w połączeniu i uzyskaniu identycznej struktury naprawionego miejsca. Metoda natryskowa daje wspaniałe efekty naprawcze, gdyż natryskując można uzyskać efekt cieniowania, który doskonale zamaskuje naprawiane miejsce. Drugim problemem jest dobranie koloru tynku naprawianego miejsca do barwy reszty elewacji. Nawet gdy zamówimy tynk o tym samym kolorze u tego samego producenta to kolor choćby rocznej elewacji będzie miał inną barwę i konieczne będzie naniesienie nowej struktury lub farby na całej powierzchni uszkodzonej ściany.

Jak kłaść tynk silikonowy
Tynk silikonowy o typowa masa tynkarska cienkowarstwowa stosowana w systemach ociepleń do wykończenia warstwy wierzchniej ściany budynku. Do jego nakładania używamy stalowej pacy, którą naciągamy tynk na przygotowaną powierzchnię na grubość ziarna. Gdy tynk jest równomiernie nałożony przystępujemy do wyciągnięcia struktury za pomocą pacy plastikowej. Wykonując ruchy kuliste uzyskamy strukturę baranka a przesuwając pacę góra dół uzyskamy strukturę kornika. W obu przypadkach powinniśmy wyczuwać obracające się pod pacą kamyki. Tak wykonaną elewację zabezpieczamy za pomocą siatek przed działaniem słońca i deszczu.

Kiedy zacierać tynk silikonowy
Do zacierania tynku należy przystąpić bezpośrednio po jego nałożeniu na tynkowaną ścianę. Należy go docierać na całej powierzchni ściany pracując w systemem dwójkowym gdzie jedna osoba nakłada a druga dociera. Zastosowanie tego systemu pracy daje najlepsze efekty wykończenia fasady w estetyczny sposób.

Kiedy kłaść tynk silikonowy
Tynk silikonowy ze względu na swoje właściwości jest uważany za najlepszy wśród tynków cienkowarstwowych. Jego najbardziej wyróżniającą cechą jest najwyższa odporność na zabrudzenia. Dzieje się tak dlatego, że silikon wchodzący w jego skład uodparnia go na nasiąkliwość wody dzięki czemu nie przyjmuje wraz z nią zabrudzeń osiadających na elewacji. Acrylit-SL dodatkowo wzbogacony jest o minerał funkcyjny, który powoduje efekt samoczyszczenia. Efekt samoczyszczącej się ściany występuje, ponieważ dzięki minerałowi funkcyjnemu zwiększa się napięcie powierzchniowe tworzące zwarte krople, które spływając po fasadzie budynku zbierają z niej zabrudzenia. Tynk silikonowy powinien być stosowany w miejscach gdzie elewacja będzie narażona na zabrudzenia: ruchliwa alteria, piaszczysta ulica, przemysłowa dzielnica itp.

Kiedy tynk silikonowy
Tynk silikonowy to najlepszy tynk wśród rodziny tynków cienkowarstwowych. Wykazuje się najwyższą odpornością na zabrudzenia, działanie mikroorganizmów a przy tym posiada wysoką paroprzepuszczalność. Paroprzepuszczalność to jedyny parametr, w którym ustępuje miejsca tynkowi silikatowemu. Mimo to możemy z powodzeniem używać go w systemach ociepleń gdzie izolacją jest wełna mineralna. Szczególnie polecany jest na wykończenie budynków gdzie nasza elewacja będzie narażona na zabrudzenia np. ruchliwa alteria, piaszczysta ulica czy przemysłowa dzielnica. Podwyższona odporność na działanie mikroorganizmów pozwala stosować go na budynkach, które powstają w zawilgoconych terenach tj. pojezierza, tereny nadmorskie lub miejsca z bujna roślinnością lasy, parki.

Co to jest tynk silikonowy
Tynk silikonowy to cienkowarstwowa masa tynkarska występująca jako wierzchnia warstwa systemu ociepleń na styropianie jak i wełnie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zabrudzenia, działanie mikroorganizmów i podwyższoną paroprzepuszczalnością. Dzięki zastosowaniu minerału funkcyjnego tynk uzyskuje zwiększone napięcie powierzchniowe, którego efektem jest tworzenie się zwartych kropel uzyskując efekt perlenia. Krople nie rozpływają się po powierzchni i spływając w dół zabierają pył zalegający na powierzchni elewacji. Silikon zawarty w tynku zwiesza jego hydrofobowość, czyli odporność na nasiąkliwość wody, która wraz z zanieczyszczeniami trwale brudzi powierzchnię elewacji. Wysoki parametr hydrofobowy w połączeniu z efektem samoczyszczącym nadaje tynkowi silikonowemu największą odporność na zabrudzenia pośród wszystkich dostępnych tynków cienkowarstwowych na rynku. Tynk silikonowy charakteryzuje się również podwyższoną paroprzepuszczalnością dzięki czemu jest zalecany do stosowania w systemach ociepleń opartych na wełnie mineralnej.

Który tynk lepszy silikonowy czy silikatowy
Wszystkie właściwości tynku silikatowego oprócz paropszepuszczalności są wyższe niż w tynku silikatowym. Tynk silikonowy jest odporniejszy na zabrudzenia, ma większą hydrofobowość (odporność na wchłanianie wody), występuje w pełnej palecie barw. Jedyny parametr, w którym ustępuje miejsca tynkowi silikatowemu to paroprzepuszczalność, która jest niższa. Oznacza to, że para wodna wydobywająca się z budynku przez ściany szybciej zostanie odprowadzona przy zastosowaniu tynku silikatowego, w przypadku gdy budynek zostanie ocieplony wełną mineralną. Zasadność użycia tynku silikonowego występuje tylko w przypadkach, gdy ocieplamy dom drewniany i chcemy zachować jego naturalną paroprzepuszczalność lub w przypadku gdy ocieplamy stary budynek o wilgotnych murach.

Który tynk lepszy silikonowy czy akrylowy
Tynk silikonowy to najlepszy tynk wśród rodziny tynków cienkowarstwowych. Wykazuje się najwyższą odpornością na zabrudzenia, działanie mikroorganizmów a przy tym posiada wysoką paroprzepuszczalność. Tynk akrylowy to jeden z pierwszych i podstawowych tynków cienkowarstwowych, które zastosowano w systemach ociepleń budynków. Przez lata badań tynk akrylowy został ulepszony tak, aby sprostać wszystkim warunkom atmosferycznym na jakie może zostać narażony. W konsekwencji powstał droższy cenowo tynk silikonowy. W chwili obecnej tynk silikonowy to najczęściej stosowany tynk w systemach ociepleń.

Jaki tynk silikonowy czy silikonowo silikatowy

Wszystkie właściwości tynku silikatowego oprócz paropszepuszczalności są wyższe niż w tynku silikatowym. Tym samym  tynk silikatowy poza paroprzepuszczlnością wszystkimi właściwościami ustępuje miejsca tynkowi silikonowemu. Producenci postanowili połączyć cechy tych dwóch tynków tworząc nowość tj. tynk silikonowo silikatowy. Posiada on paropszepuszczalność wyższą niż tynk silikonowy a pozostałe parametry osiągnęły wyższą wartość niż w przypadku tynku silikatowego i nieco niższą niż w przypadku tynku silikonowego. Dodatkową zaletą powstałego połączenia jest niższa cena jego wytworzenia.

Jaki tynk silikonowy czy mineralny
Tynk mineralny w przeciwieństwie do tynku silikonowego posiada wysoką paropszepuszczalność. Jego skład oparty jest nie na dyspersjach lecz cemencie i wapnie, które z wiekiem nabierają większej wytrzymałości. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku tynków dyspersyjnych, które ulegają degradacji i należy je co 7-10 lat malować, aby zrekonstruować mikrourazy powstałe podczas ich eksploatacji. Tynk mineralny jest z pozoru również tańszy gdyż jego cena jest ok 2 krotni niższa niż cena tynków dyspersyjnych. Wymagają one jednak dodatkowego malowania co zwiększa czas ich aplikacji i w rezultacie znacząco podwyższa koszty ich zastosowanie. Mimo braku obowiązku regularnego ich malowania każdy inwestor chcąc zadbać o swoją elewacje i nadać jej nowego blasku powinien raz na 10 lat odświeżyć wygląd fasady przemalowując ją. Podsumowując jeżeli nasza elewacja nie wymaga zastosowania tynku o wysokiej paropszepuszczalności tynk silikonowy będzie najlepszym rozwiązaniem.

Jak obliczyć ile kleju do styropianu
Aby obliczyć ile kleju do styropianu będzie potrzeba na elewację należy pomnożyć ilość metrów przez średnie zużycie kleju. Zużycie kleju jest podane w karcie produktu lub na opakowaniu. Zazwyczaj jego zużycie podawane jest w widełkach od 4 do 5 kg. Przy wyliczaniu ilości potrzebnego kleju musimy zwrócić uwagę na jakość wzniesionych ścian gdyż równanie ich za pomocą kleju zwiększy jego zużycie.

Jaką farbę na klej do styropianu
Na klej do styropianu nie nanosimy nigdy farby elewacyjnej. System ociepleń to jeden produkt składający się z wielu części składowych, których nie można zamieniać wedle swojego uznania. Warstwa zbrojąca z kleju do styropianu i siatki z włókna szklanego powinna być przykryta warstwą tynku o granulacji min. 1,5 mm. Wykańczanie jej farbą jest rozwiązaniem nieekonomicznym, gdyż tak wykończona elewacja nie posiada wystarczającej odporności na warunki atmosferyczne i będzie wymagała naniesienia na niej tynku cienkowarstwowego.

Jaka grubość kleju do styropianu
styropian kleimy za pomocą kleju do styropianu na grubość ok 1cm. Nie jest to jednak ścisła reguła gdyż w przypadku prostych i gładkich ścian jego warstwa może być mniejsza natomiast ściany, które nie trzymają idealnego pionu podczas ocieplania wyprowadzamy pod poziomicę często naddając klej. Należy pamiętać, aby jego warstwa nie była zbyt gruba, ponieważ podczas wysychania skurczy się i odkształci przyklejoną płytę.

Jak długo wiąże klej do styropianu
Klej do styropianu wyprodukowany z szarego cementu w temperaturze 20 stopni i wilgotności 60% wysycha 48 godzin. Klej do styropianu na bazie białego cementu w podobnych warunkach wysycha 24 godz. Nie jest to jednak całkowity czas, który zakańcza procesy chemiczne zachodzące w połączeniu wody z cementem, ponieważ reakcja hydratacji trwa do 21 dni i dopiero po takim czasie możemy mówić o całkowitym wyschnięciu kleju. Podane czasy mogą się wydłużyć przy większej wilgotności lub w niższej temperaturze.

Jak nakładać klej do styropianu
Klej do styropianu nakładamy za pomocą pacy metodą punktowo ramkową, tak aby powierzchnia płyty styropianowej była nim pokryta minimum w 40%. Bardzo ważny jest układ kleju na płycie, który powinien tworzyć ramkę wokół krawędzi płyty i kilku placków umieszczonych na środku płyty. Jest to bardzo ważne, gdyż wyłącznie przy zastosowaniu takiego sposobu elewacja będzie dobrze ocieplona i zabezpieczona przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Jak usunąć klej do styropianu
Klej do styropianu po wyschnięciu stanowi twardą i mocno przylegającą warstwę, której nie da się usunąć za pomocą wody i szorowania, na rynku nie są dostępne środki do usuwania zapraw cementowych. Jedyną metodą na pozbycie się niechcianych plam jest usunięcie ich w sposób mechaniczny. Należy zeskrobać go za pomocą szpachelki. Niewielkie warstwy kleju możemy spróbować usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej. Warto pamiętać, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych zabezpieczyć wrażliwe elementy budynku folią malarską i taśmą malarską.

Jak rozrobić klej do styropianu
Klej do styropianu należy rozrobić z wodą wg wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Do rozrabiania kleju najlepiej jest użyć pojemnika, w którym można rozmieszać cały worek. Takie rozwiązanie da pewność użycia odpowiedniej ilości wody. Oczywiście można klej rozrabiać w mniejszych pojemnikach. W takich przypadkach należy używać wagi, aby zawartość opakowania podzielić na równe części i za pomocą miarki dodać odpowiednią ilość czystej wody. Do rozrabiania kleju używamy mieszarki elektrycznej z mieszadłem koszykowym. Mieszamy klej ok. 5 min do czasu uzyskania jednolitej plastycznej masy. Wymieszany klej odstawiamy na czas ok. 5 min i ponownie mieszamy go ok. 3 min. W trakcie prac klej zacznie tracić swoją elastyczność i zacznie twardnieć w takim przypadku nie należy do niego dodawać wody wystarczy jeszcze raz dobrze przemieszać, aby odzyskał swoje właściwości.

Jak zrobić klej do styropianu
Klej do styropianu to mieszanina cementu, piasku o określonej granulacji oraz sypkich plastyfikatorów. Wszystkie składniki w suchej postaci mieszamy ze sobą do uzyskania jednorodnej mieszanki. Aby klej posiadał właściwości zgodne z obowiązującymi normami na każdym etapie produkcji musimy zadbać o to, by użyć surowców, które występują w zaakceptowanej przez głównego technologa zakładu dokumentacji. Zanim użyjemy surowców dostarczanych przez zewnętrznych producentów musimy poddać je wewnętrznej kontroli jakości oceniając ich jakość, która musi być zgodna z wcześniej założonymi normami.

Jak mieszać klej do styropianu
Klej do styropianu mieszamy za pomocą mieszarki elektrycznej z koszykowym mieszadłem. Aby uzyskać pewność zachowania odpowiedniej proporcji wody w stosunku do mieszanki warto zaopatrzyć się w miarkę do wody a w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie wymieszać całego worka za jednym razem powinniśmy dodatkowo zaopatrzyć się w wagę, aby zawartość worka podzielić na dwie równe części. Mieszanie rozpoczynamy od dolania odmierzonej ilość wody do naczynia, w którym będziemy mieszać klej (może to być wiadro budowlane lub specjalna misa budowlana). Dzięki temu na dnie nie pozostanie sucha masa. Klej mieszamy ok. 5 min do czasu uzyskania jednorodnej plastycznej masy. Czekamy ok. 5 min i ponownie przystępujemy do mieszania. Drugie mieszanie może trwać krócej ok. 2-3 min.

Który klej do styropianu
Na rynku istnieje wiele rodzajów kleju do styropianu. Podobnie jest w naszej ofercie a wybór konkretnego z nich zależy od zasobności portfela jak i efektu jaki chcemy uzyskać. Aby przykleić styropian wystarczy użyć najtańszego kleju w ofercie Kosbud tj. klej do styropianu Termolep-S. Jest to podstawowy klej, którym możemy przykleić styropian do ściany lecz nie możemy zatopić w nim siatki. Do zatapiania siatki używamy kleju Termolep-U. Możemy nim również z powodzeniem przyklejać styropian do ściany gdyż jest to klej uniwersalny różniący się od podstawowej wersji innym przesianiem kruszywa oraz posiadaniem włókien mineralnych, które wzmacniają jego wytrzymałość na uderzenia. Jeżeli przyklejamy styropian grafitowy lub zależy nam na szybkości wykonywanych prac to doskonałym wyborem będzie klej do styropianu grafitowego Termolep-S Premium. Dzięki zastosowaniu białego cementu klej błyskawicznie tworzy silne wiązanie a po upływie doby możemy przystąpić do kolejnych etapów prac. Dodatkową zaletą tego kleju jest możliwość mocowania płyt styropianowych bez używania łączników mechanicznych. W gamie produktów Kosbud znajduje się jeszcze jeden klej na bazie białego cementu. Przeznaczony jest głównie do wyprowadzenia warstwy zbrojącej, która doskonale łączy się ze styropianem grafitowym. Dodatkową zaletą klejów na białym cemencie jest ich szybsze wysychanie co przydaje się w okresach, gdy temperatury są nieco niższe. W naszej ofercie występuje jeszcze klej na bazie poliuretanu, który nie wymaga przygotowywania jest łatwy w użyciu, charakteryzuje się dużą przyczepnością również do styropianu grafitowego jaki XPS-a. Nieocenioną właściwością tego kleju jest jego błyskawiczne wiązanie, które daje możliwość prac w niższych temperaturach.