W dniach 03-06.10.2013 r. w Ałmaty odbyły się 20-te Międzynarodowe Targi Budownictwa KazBuild 2013. Firma Kosbud realizując plan ekspansji na rynki wschodnie, zaprezentowała swoją ofertę na firmowym stoisku które wchodziło w skład Stoiska Narodowego zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Mieliśmy okazję poznać potencjalnych klientów oraz zawrzeć przyjazne stosunki z firmami reprezentującymi nasz kraj. Wszystkim wystawcom z Polski życzymy sukcesów na kazachskim rynku.