TERMOLEP-K – wysokoelastyczny biały klej do kamienia

Biały wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Produkt o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym . Zminimalizowane ryzyko powstania wykwitów wapiennych przez zastosowanie trassu. Może być stosowany na podłożach ogrzewanych i schładzanych. Do renowacji starych podłoży ceramicznych metodą „płytka na
płytkę”.

NARZĘDZIA

Mieszarka mechaniczna wolnoobrotowa, paca z ząbkami.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25° C

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być, mocne, czyste, suche i nośne, wolne od kurzu, nie przemarznięte, odtłuszczone i wolne od środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą być usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować Grunlitem-U w celu wyrównania chłonności. Podłoża silnie pylące należy zagruntować Grunlitem-G. Na tarasach, podłożach ogrzewanych i chłodzonych zastosować pola dylatacyjne o maksymalnej powierzchni 25 m2 przy zachowaniu stosunku boków nie większym od 1:3. Dylatacje konstrukcyjne należy przenosić na powierzchnię okładzin. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM do podłoży gipsowych i anhydrytowych oraz 1% CM dla tynków cementowo-wapiennych.

Przygotowanie produktu
Zawartość worka wymieszać używając mieszadła mechanicznego wolnoobrotowego z około 6,5-6,6 l czystej, chłodnej wody, do uzyskania jednolitej konsystencji wolnej od grudek. Po około 5 minutach należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez około trzy godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji.

Przyklejanie płytek

Zaprawę należy nakładać zębatą pacą o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnie większą niż 1,5 m2 . Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”. Ułożoną okładzinę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni okładziny. Płytki przyklejone TERMOLPEM-K po ok. 48 godzinach można spoinować. W celu uniknięcia przebarwień i wykwitów spoin zaleca się odczekanie do całkowitego stwardnienia kleju. Pełne obciążenie może nastąpić po upływie 14 dni. Podane parametry mają zastosowanie przy 23° C i 50% wilgotności.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu. Do kleju nie dodajemy żadnych substancji oprócz wody. Podczas nakładania i wiązania TERMOLEP-K należy chronić klejoną powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.

PRZECHOWYWANIE

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: Worek 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1050 kg