TERMOLEP-G – klej do płytek

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych wewnątrz budynków. Podłożami mogą być betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, szpachelka, dozownik wody, pojemnik na klej.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30° C

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała, nośna związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM-U. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować GRUNLITEM-G. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć.

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego z zalecaną ilością czystej wody (ok.6l/25 kg), po pięciu minutach ponownie przemieszać.

Przyklejanie płytek

Zaprawę nanosić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków. Wciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu. Czas otwarty możemy kontrolować dotykając palcem rozprowadzonej masy. Jeśli do niego nie przylega to czas otwarty został przekroczony. Nie należy moczyć płytek przed przyklejeniem.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5° C do +30° C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu. Do kleju nie dodajemy żadnych substancji oprócz wody. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: około 1 godziny w temperaturze +20° C wilgotności powietrza około 60%; około 40 minut w temperaturze otoczenia powyżej +25° C. Podczas nakładania i wiązania TERMOLEP-G należy chronić klejoną powierzchnię przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.

PRZECHOWYWANIE

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: Worek 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1050 kg