Wyrównawczy tynk renowacyjny RENOLIT-W (ziarno 2.0 mm)

Specjalny tynk renowacyjny stanowiący warstwę wyrównawczą przy większych grubościach wyprawy tynkarskiej. Stanowi warstwę magazynującą przy dużym obciążeniu podłoża związkami soli . Przeznaczony do obróbki maszynowej i ręcznej szczególnie przy renowacji zawilgoconych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Zgody z certyfikatem WTA.

Ziarno 2.0 mm

NARZĘDZIA

Kielnia ze stali nierdzewnej, mieszalnik lub mieszadło, pojemnik, łata tynkarska, paca z filcu lub gąbki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Zawartość worka wymieszać z ok. 5-6 l wody w mieszalniku lub przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej, nie zawierającej grudek konsystencji.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku:

Jeśli podłoże tego wymaga należy zastosować obrzutkę cementową RENOLIT-S. Przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie agregatu tynkarskiego. Stalową kielnią nanieść materiał na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu zatrzeć pacą z filcu lub z gąbki. Jeżeli następną warstwą ma być uniwersalny tynk renowacyjny RENOLIT-HTR, powierzchnię tynku należy obrobić jedynie łatą tynkarską.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5° do +25° C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na grubości ziarna przy 50% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

WARUNKI OBRÓBKI

Podłoże przed zastosowaniem tynków renowacyjnych powinno być zabezpieczone przed dalszym zasoleniem przez odpowiednią izolację mechaniczną i/lub chemiczną. Temperatura obiektu powinna zawierać się w granicach od +5° do +25° C. Podłoże musi być nie przemarznięte, suche i zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, zacinającego deszczu i silnego wiatru. Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych cząstek, kurzu i innych środków zmniejszających przyczepność. W trakcie aplikacji i obróbki należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych innych domieszek a do rozrabiania można użyć jedynie czystej wody.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

RENOLIT-W zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg