Obrzutka renowacyjna RENOLIT-S (ziarno 4,0 mm)

Zaprawa szczepna do wykonywania szprycu pod tynki renowacyjne RENOLIT W i RENOLIT HTR . Reguluje chłonność podłoża pozostawiając je w pełni paroprzepuszczalne i posiada krótki czas wiązania i wysoką przyczepność. Dzięki specjalnej recepturze szczególnie nadaje się na zawilgocone podłoża zawierające związki soli. Przeznaczona do obróbki maszynowej lub ręcznej.

Zgody z certyfikatem WTA.

Ziarno 4,0 mm

NARZĘDZIA

Kielnia ze stali nierdzewnej, mieszalnik lub mieszadło, pojemnik.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Zawartość worka wymieszać z ok. 5-6 l wody w mieszalniku lub przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej, nie zawierającej grudek konsystencji.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku:

Stalową kielnią narzucić materiał na ścianę i pozostawić do związania. Tynk może być również narzucany maszynowo. Zaprawę nakłada się przeważnie do ok. 50% pokrycia powierzchni. Czas pracy wynosi około 2 godzin. Narzędzia należy umyć natychmiast po użyciu.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5° do +25° C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na grubości ziarna przy 50% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

WARUNKI OBRÓBKI

Temperatura obróbki powinna się zawierać w granicach od +5° do +25° C. Podłoże musi być nie przemarznięte, suche i zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, zacinającego deszczu i silnego wiatru. Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych cząstek, kurzu i innych środków zmniejszających przyczepność. W trakcie aplikacji i obróbki należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych innych domieszek a do rozrabiania można użyć jedynie czystej wody.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

RENOLIT-S zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg