Hydrofobowy tynk renowacyjny RENOLIT-HTR (ziarno 1,0 mm)

Biały hydrofobowy i mrozoodporny tynk renowacyjny o wysokiej porowatości i paroprzepuszczalności. Stosowany na zawilgocone podłoża zawierające szkodliwe związki soli. Do narzutu maszynowego lub ręcznego wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zgody z certyfikatem WTA.

Ziarno 1,0 mm.

ZASTOSOWANIE

RENOLIT-HTR może być stosowany na zawilgocone podłoża zawierające szkodliwe związki soli. Dzięki doskonałej plastyczności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dzięki temu można go nakładać na dużą grubość oraz, co ważne przy renowacji, grubość ta może być bardzo zróżnicowana na powierzchni ściany. Duża zawartość porów powietrza i specjalny skład pozwalają wchłonąć duże ilości soli powstałych w zawilgoconych murach. W przypadku murów o niskim i średnim stopniu zasolenia można go nakładać bezpośrednio na obrzutkę cementową RENOLIT-S.

NARZĘDZIA

Kielnia ze stali nierdzewnej, mieszalnik lub mieszadło, pojemnik, łata tynkarska, paca z filcu lub gąbki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Zawartość worka wymieszać z ok. 5-5,5 l wody w mieszalniku lub przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej, nie zawierającej grudek konsystencji.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku:

Jeśli podłoże tego wymaga należy zastosować obrzutkę cementową RENOLIT-S. Przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie agregatu tynkarskiego. Stalową kielnią nanieść materiał na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu zatrzeć pacą z filcu lub z gąbki.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5° do +25° C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na grubości ziarna przy 50% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

WARUNKI OBRÓBKI

Podłoże przed zastosowaniem tynków renowacyjnych powinno być zabezpieczone przed dalszym zasoleniem przez odpowiednią izolację mechaniczną i/lub chemiczną. Temperatura obiektu powinna zawierać się w granicach od +5° do +25° C. Podłoże musi być nie przemarznięte, suche i zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, zacinającego deszczu i silnego wiatru. Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych cząstek, kurzu i innych środków zmniejszających przyczepność. W trakcie aplikacji i obróbki należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych innych domieszek a do rozrabiania można użyć jedynie czystej wody.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

RENOLIT-HTR zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg