PŁYTKA ELASTYCZNA KLINKIERO

Płytka KLINKIERO to materiał doskonale imitujący wykończenie ścian i kominów ze strukturalnej cegły klinkierowej. Jest to dekoracyjny materiał do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Płytkę Klinkiero cechuje wysoka elastyczność, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

PŁYTKA ELASTYCZNA KLINKIERO - INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Za pomocą pacy zębatej
4 mm nanieś klej
dyspersyjny Termolep-D.
2. Przyklej narożną
płytkę KLINKIERO.
3. Utnij nożyczkami
odmierzony
odcinek elastycznej
płytki KLINKIERO.
4. Przyklej elastyczną
płytkę KLINKIERO.
5. Używając zwilżonego
małego pędzla
wykonaj fugi.
6. Po wyschnięciu kleju
zaimpregnuj płytki
Impregnatem
Zabezpieczającym.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być trwałe, spoiste i niepylące. Należy je zagruntować gruntem akrylowym GRUNLIT i przyklejać płytki dekoracyjne dopiero po wyschnięciu gruntu. Płytkę można kleić na każde powszechnie stosowane materiały budowlane: beton, pianobeton, cegły i pustaki ceramiczne, płyty gipsowo - kartonowe, szpachle, zaprawy klejowo szpachlowe z zatopioną siatką o ile są suche, chłonne dla wody (tzn.: niezaolejowane, niepokryte płytkami ceramicznymi, niepomalowane farbami rozpuszczalnikowymi np. olejami).

Przygotowanie podłoża ścian budynków istniejących, użytkowanych od wielu lat.

Przed przystąpieniem do ocieplania budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić i przygotować podłoże. W celu dokładnego i właściwego przygotowania starego podłoża należy:

  • w przypadku występowania trwałego zawilgocenia ścian lub ich fragmentów – usunąć przyczynę powstawania zawilgocenia i osuszyć miejsca zawilgocone,
  • usunąć przyczyny ewentualnego zagrzybienia ścian i odgrzybić te miejsca,
  • oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pyłu, nalotów glonów i wykwitów przy pomocy preparatu dezynfekcyjnego BIOLIT, następnie zmyć wodą pod ciśnieniem,
  • usunąć za pomocą szczotek drucianych lub piaskowania łuszczącą się farbę lub łuszczące się wyprawy tynkarskie,
  • zmyć zatłuszczone fragmenty ścian,
  • gładkim powierzchniom nadać szorstkość przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania,
  • farby olejne, emulsyjne i inne o złej przyczepności do podłoża należy usunąć np. przez piaskowanie,
  • w przypadku występowania nierówności uskoków, wgłębień i ubytków o głębokości ponad 10 mm – miejsca te należy wyrównać.

MONTAŻ

Do klejenia płytek dekoracyjnych należy używać kleju TERMOLEP–D w kolorze odpowiednim do koloru płytek, gdyż będzie to także kolor fugi . Przed użyciem klej należy dokładnie przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego (spirala z taśmy metalowej) do uzyskania jednorodnej konsystencji Klej nakładać pacą zębatą 4 mm. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą. Optymalny zakres stosowania: + 10o C do +25o C. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Czas schnięcia kleju (osiągnięcia parametrów użytkowych) od 3 do 5 dni w zależności od temperatury i warunków zewnętrznych. Chronić przed mrozem.

Na przygotowane podłoże nakładamy klej pacą zębatą 4 mm, tak aby pasemka kleju układały się prostopadle do układanych płytek. Ułatwia to przyklejanie płytek i wykonanie fug . W zależności od warunków atmosferycznych (temperatura, wiatr, wilgotność, nasłonecznienie ) należy klej nałożyć na taką powierzchnię (najlepiej od 0,5 do 1 m2), aby zdążyć nakleić płytki na całą powierzchnię z nałożonym klejem i nie dopuścić do jego przysychania. Przysychanie kleju zdecydowanie osłabia przyczepność płytek dekoracyjnych do podłoża i bardzo utrudnia poprawne wykonanie fug.

Przyschniętego kleju nie wolno zwilżać. Należy go usunąć, nie dodawać i nie mieszać ze świeżym klejem w opakowaniu. Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia. Po nałożeniu kleju rozpoczynamy klejenie od przyklejenia narożników ( jeśli zachodzi taka potrzeba) lub wyznaczenia linii pionowej, od której rozpoczynamy układanie górnego rzędu płytek z zachowaniem odstępów na fugi. Nałożoną płytkę starannie dociskamy, tak aby wycisnąć nadmiar kleju z każdej strony płytki. W ten sam sposób przyklejamy następne płytki. Po przyklejeniu płytek na nałożonym kleju przystępujemy do fugowania. Fugowanie wykonujemy małym płaskim pędzlem o twardym włosiu i o szerokości zbliżonej do szerokości fug . Pędzel musi być zwilżony w stopniu ułatwiającym wyrównanie kleju w fugach. Fugujemy wzdłuż poziomych i pionowych krawędzi płytek, tak aby klej ściśle przylegał do bocznych krawędzi płytek. Nie dopuszczalne jest pozostawienie szczelin między płytkami a klejem, gdyż może to doprowadzić do odspojenia płytek, zwłaszcza w okresie zimowym. Po zafugowaniu nałożonych płytek ponownie nakładamy klej na określoną powierzchnię, przyklejamy płytki, ewentualnie korygując ich położenie w stosunku do pozostałych, a następnie je fugujemy. Postępujemy tak według powyższych zasad aż do ułożenia całej zaplanowanej powierzchni. Ułożone płytkami powierzchnie należy chronić przed opadami deszczu do czasu całkowitego wyschnięcia (3 do 5 dni). Płytki w zastosowaniach zewnętrznych należy po wyschnięciu kleju zaimpregnować Impregnatem Zabezpieczającym. Płytek nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody.

PŁYTKA ELASTYCZNA KLINKIERO - POTRZEBNE PRODUKTY

potrzebne-produkty-02
KLINKIERO
Płytki elastyczne
Klej dyspersyjny
TERMOLEP-D
Kolor: biały, brązowy.

PŁYTKA ELASTYCZNA KLINKIERO - POTRZEBNE NARZĘDZIA

OPAKOWANIE

PŁYTKI DEKORACYJNE KLINKIERO CATEDRO  210x65mm - zawartość opakowania: 40szt.; 0,55mpowierzchnia netto; 0,66mpowierzchnia z fugą 10mm

PŁYTKI DEKORACYJNE KLINKIERO ROMA  240x65mm - zawartość opakowania: 52szt.; 0,81mpowierzchnia netto; 0,98mpowierzchnia z fugą 10mm

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przed użyciem temperatura płytek powinna być wyższa niż 5°C.