OLKOLIT Plus – masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona włóknami

Plastyczna masa bitumiczna wysoce modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawierająca włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokrych podłożach oraz do uszczelnień podwodnych. Jako masa zdolna do niwelowania znacznych ruchów podłoża służy do napraw uszkodzeń i wypełnień ubytków w pokryciach dachowych. Uszczelnia wszelkie przepusty przez konstrukcje budynku oraz nadaje się do uszczelnienia typu wannowego. Do zastosowania na zewnątrz budynków. Może być stosowany w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Ilość warstw 2-3.

NARZĘDZIA

Paca stalowa, szpachel, kielnia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace naprawcze:

Oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolicę, usunąć piasek, liście, luźne części podłoża, rdzę.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:

Wszystkie kąty i naroża wyoblić wykonując tzw. fasetę. Podłoża pylące zagruntować IZOLITEM-G.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku zastosowań podłoże nie może być zalodzone, oszronione.

SPOSÓB UŻYCIA

Prace naprawcze:

Nakładać masę OLKOLIT przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone miejsca powłoką o grubości 2 do 5 mm. Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać wolnymi ruchami w celu aktywacji związków chemicznych podnoszących przyczepność do mokrych podłoży.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:

Po wyschnięciu roztworu gruntującego IZOLIT-G masę nakładać najlepiej metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać powłokę o grubości 2 do 3 mm. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach, nakładać cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej grubości warstwy.

Brak.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 1 kg lub 5 kg.
Zbiorcze: 378 kg lub 500 kg.