OLKOLIT – masa asfaltowo-kauczukowa zbrojona włóknami

Masa bitumiczna wysoce modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawierająca włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na lekko wilgotnych podłożach. Jako masa zdolna do niwelowania znacznych ruchów podłoża służy do napraw uszkodzeń i wypełnień ubytków w pokryciach dachowych. Uszczelnia wszelkie przepusty przez konstrukcje budynku oraz nadaje się do uszczelnienia typu wannowego. Do zastosowania na zewnątrz budynków.

Ilość warstw 2-4.

NARZĘDZIA

Paca stalowa, szpachel, kielnia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace naprawcze:

Oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolicę, usunąć piasek, liście, luźne części podłoża. W celu podwyższenia przyczepności, podłoża porowate i chłonne zagruntować IZOLITEM-G.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:

Wszystkie kąty i naroża wyoblić wykonując tzw. fasetę korzystając z masy OLKOLIT. Podłoża pylące zagruntować IZOLITEM-G.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku zastosowań podłoże nie może być zmrożone, oszronione ani nie mogą występować zastoiny wody.

Klejenie obróbek blacharskich:

Powierzchnie blachy odtłuścić. Na zagruntowane IZOLITEM-G podłoże nanieść za pomocą szpachli zębatej OLKOLIT. Następnie docisnąć blachę do naniesionego OLKOLIT. W razie konieczności blachę dodatkowo zamocować mechanicznie.

SPOSÓB UŻYCIA

Prace naprawcze:

Po wyschnięciu roztworu gruntującego IZOLIT-G nakładać masę OLKOLIT przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone miejsca powłoką o grubości 2 do 5mm. Przy podłożu wilgotnym masę należy wcierać energicznymi ruchami w celu aktywacji związków chemicznych podnoszących przyczepność do wilgotnych podłoży.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:

Po wyschnięciu roztworu gruntującego IZOLIT-G masę nakładać najlepiej metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać powłokę o grubości 2 do 3mm. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze.

Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach, nakładać cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej grubości warstwy.

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C do +35°C.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności powietrza 50% – 60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Olkolit zawiera rozcieńczalnik organiczny, podczas stosowania przestrzegać stosownych przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo intensywne przewietrzanie miejsca wykonywania robót. Nie stosować wewnątrz budynków.

Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 1 kg lub 5 kg.

Zbiorcze: 378 kg lub 500 kg.