MINERALIT – Mineralno-polimerowy tynk strukturalny

Tynk jest mieszaniną selekcjonowanych kruszyw mineralnych, spoiwa polimerowego, cementu, domieszek i dodatków modyfikujących. Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Stosować na powierzchniach, które mają ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Kolor biały.

ZASTOSOWANIE

Tynk przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. na betonie lub tynkach oraz w systemie ociepleń KOSBUD na styropianie lub wełnie. Stosować na powierzchniach, które mają ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Tynk nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

NARZĘDZIA

Mieszadło wolnoobrotowe, pace, kielnie, szpachle ze stali nierdzewnej, paca z tworzywa sztucznego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża

1. W systemie KOSBUD:

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania mineralnej warstwy szpachlowej zbrojonej siatką szklaną. Warstwę szpachlową pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla przy zużyciu 0,3 kg/m2 i odczekać przynajmniej 24 godziny przed nanoszeniem tynku.

2. Tynk mineralny lub beton:

Podłożę musi być suche i oczyszczone z kurzu, oleju, bitumu, powłok malarskich oraz warstw słabo przyczepnych. Nierówności w podłożu wyrównać masami zgodnymi z podłożem. Podłoże pokryć podkładem tynkarskim GRUNLIT.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego naczynia wlać wodę w ilości 5,0 – 6,0 litrów (20-24%) i podczas mieszania wsypać worek 25 kg suchej mieszanki. Używać tej samej ilości wody do zarabiania każdego worka. Mieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego (max 500 obr/min) aż do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić na ok. 5 minut. Przemieszać ponownie, ewentualnie korygując konsystencję niewielką ilością wody. Zabrania się dodawania jakichkolwiek innych substancji poza wodą. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeżą zaprawą.

Uwaga. W worku znajduje się kompletny zestaw suchych składników, z tego powodu ( w związku z możliwością ich segregowania się podczas transportu i przeładunku) należy zawsze wykorzystywać pełną zawartość worka przy zarabianiu zaprawy.

Nanoszenie tynku

Nanosić równomierną warstwę o grubości ziarna. W przypadku przerw w nanoszeniu dłuższych niż 15 minut, masę w naczyniu należy przemieszać ręcznie.

Do zacierania tynku używać pacek z tworzywa sztucznego.

Po wyrównaniu warstwy tynku odczekać kilka do kilkunastu minut (w zależności od temperatury otoczenia), aż masa lekko przeschnie, a następnie plastikową packą ruchami kolistymi lub prostoliniowymi zacierać powierzchnię uzyskując jednorodną wymaganą fakturę. W każdym przypadku prace tak zaplanować, aby wydzieloną architektonicznie powierzchnię pokrywać tynkiem pochodzącym z jednej partii materiału w jednym procesie roboczym (bez przerw) wg zasady „mokre na mokre”. Przerwy można stosować jedynie w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w liniach celowego podziału powierzchni lub zmiany koloru wyprawy. Podczas wykonywania robót oraz twardnienia tynku unikać silnego nasłonecznienia, wiatru i deszczu. Tynk po wyschnięciu zalecamy ochronnie malować farbami z linii CHMURKA.

WARUNKI PODCZAS WIĄZANIA WYROBU

Do czasu osiągnięcia wilgotności ≤ 1% nie należy uruchamiać ogrzewania podłogowego. Podczas aplikacji zaprawy ogrzewanie powinno być wyłączone.

ZUŻYCIE

Ziarno: 2,0mm

Zużycie na 1 m2: ok. 3,0 kg

PRZECHOWYWANIE

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

OPAKOWANIA

Jednostkowe - worek 25 kg

Zbiorcze - paleta ofoliowana 1050 kg