LEPIK NA ZIMNO

Masa bitumiczna zawierająca kauczuk syntetyczny, oraz dodatki żywic i związków chemicznych umożliwiający przyczepność nawet do lekko zawilgoconego podłoża. Przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do podłoży, klejenie pap między sobą, wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych podziemnych części budowli. Do stosowania na zewnątrz budynków.

Ilość warstw: do klejenia papy – 1, hydroizolacja 2-4.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare pokrycie papowe – usunąć zanieczyszczenia, luźne części starej papy, bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem na zimno. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić masą szpachlową OLKOLIT.

Podłoże betonowe – wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wyłomy szpary itp.), fragmenty porowate należy zaszpachlować zaprawą mineralną do tego celu przeznaczoną. Miejsca styków ściana – ściana i ściana – dno należy wyoblić wykonując tzw. fasetę stosując do tego celu odpowiednie mineralne masy szpachlowe.

W każdym z przypadków stosowania zagruntować podłoże stosując roztwór do gruntowania IZOLIT G, który powinien dobrze wyschnąć.

NARZĘDZIA

Paca stalowa, szpachla, szczotka dekarska

SPOSÓB UŻYCIA

Klejenie pap asfaltowych do podłoża i między sobą:

Nanieść warstwę lepiku na zimno na zagruntowane podłoże (betonowe lub starą warstwę papy) całopowierzchniowo (szerokość przyklejanej warstwy papy), odczekać 15 do 20 min. i rozłożyć nakładaną papę dobrze dociskając ją do masy. Należy pamiętać o 10 cm zakładach papy na papę. Złącza przesmarować od góry lepikiem na zimno. Przy klejeniu nowych pap między sobą postępować jak wyżej, gruntowanie nie jest wymagane.

Wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych:

Powierzchnię izolowane zagruntować Izolitem G. Po dobrym wyschnięciu roztworu gruntującego nałożyć w 2 lub 3 warstwach Lepik na zimno na całą powierzchnię zagruntowaną w ilości ok. 0,6 – 1,0 kg/m2 na jedną warstwę. Przed nakładaniem kolejnej warstwy odczekać do całkowitego wyschnięcia poprzedniej warstwy. Każdą kolejną warstwę nakładać prostopadle do warstwy poprzedniej, aby uniknąć nieciągłości warstwy izolacyjnej. Łączne zużycie lepiku na zimno wynosi od 1,2 do 3,0 kg/m2. Grubość warstwy kontrolować poprzez zużycie materiału.

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C do +35°C.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiadro 10 kg lub 19kg.
Zbiorcze: 550 kg lub 627 kg.