IZOLIT-G – masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą

Rozpuszczalnikowy roztwór do gruntowania zawierający dodatki chemiczne umożliwiające głęboką penetrację nawet lekko zawilgoconego podłoża. Produkt szczególnie polecany jako podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne, na beton, stal, eternit, ławy fundamentowe, stropy betonowe itp.

Grubość pojedynczej warstwy 0,3 – 0,5 mm.

Ilość warstw: gruntowanie – 1, hydroizolacja lekka – 2-3.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione, nie mogą występować zastoiny wodne. Przed nałożeniem masy podłoże dobrze oczyścić z pyłu, luźnych cząsteczek. Ślady korozji na blachach usunięte i zabezpieczone antykorozyjnie. Usunąć ostre krawędzie. Spoiny wyspoinować, braki w podłożu uzupełnić, podłoża porowate wyrównać, odpowiednią do podłoża zaprawą mineralną.

NARZĘDZIA

Szczotka dekarska, pędzel, urządzenia natryskowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Roztwór do gruntowania Izolit G nakładać poprzez wtarcie masy w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem, w przypadku podłoża lekko wilgotnego wcierać intensywnie, ponieważ w trakcie wcierania uaktywniają się środki chemiczne poprawiające przyczepność do wilgotnego podłoża. Wszelkie następne warstwy (w przypadku hydroizolacji typu lekkiego) nakładać pędzlem, szczotką dekarską lub metodą natrysku po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C do +35°C.

ZALECENIA OGÓLNE

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

OPAKOWANIA

Jednostkowe - Wiaderko 9 kg, Wiaderko 18 kg

Zbiorcze - 495 kg, 594 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.