HYDROLIT – elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

Elastyczna zaprawa dwuskładnikowa przeznaczona do wykonywania izolacji wodoodpornych balkonów, piwnic, tarasów oraz izolowania fundamentów.

Przy zastosowaniu dodatkowo tkaniny z włókna szklanego szczególnie zalecana w miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany do uszczelnienia podłogi w łazienkach, kabinach prysznicowych, kuchniach i piwnicach.

Ilość warstw: 2-3.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca stalowa, szczotka, pędzel.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony muszą być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybko-wiążącą. Podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wylewki betonowe) zagruntować preparatem Grunlitem-G. Szczeliny dylatacyjne i fugi robocze oraz połączeniowe i ścienne należy zakryć wtopionymi w masę elastycznymi taśmami uszczelniającymi. Podłogowe studzienki ściekowe oraz przepusty rurowe zaopatrzyć w mankiety uszczelniające w topione w masę.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie dwuskładnikowej masy uszczelniającej Hydrolit do aplikacji polega na wlaniu do pojemnika dyspersji płynnej i dosypywaniu składnika proszkowego z jednoczesnym mieszaniem za pomocą wolnoobrotowego mieszadła koszykowego do uzyskania jednorodnej masy(czas mieszania około 4-5 minut). Po upływie około 5 minut zaprawę wymieszać ponownie. Składniki ilościowo dobrane są w odpowiedniej proporcji do zmieszania. Dla uzyskania rzadszej konsystencji (konsystencji szlamu) przy nakładaniu pierwszej warstwy dodać 1-3% wody.

Masę uszczelniającą nanosić w minimum dwóch warstwach. Pierwszą warstwę w konsystencji szlamu nanosić pędzlem murarskim lub szczotką, obficie ( grubość warstwy 1-1,5 mm), jednocześnie intensywnie wcierając masę uszczelniającą w podłoże. Drugą i kolejne warstwy w konsystencji masy szpachlowej nanosić pacą stalową. Minimalna grubość całej izolacji w zależności od zastosowania powinna wynosić od 2 do 3 mm.

Powłokę można obciążyć po czasie:

  • opady deszczu: po 12 godzinach
  • ruch pieszy: po 24 godzinach
  • okładanie płytkami: po 24 godzinach
  • zasypywanie wykopu: po 3 dobach
  • woda pod ciśnieniem: po 7 dobach

Okładziny ceramiczne na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przyklejać z użyciem klejów elastycznych.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze otocznia i podłoża od +5° C do +25° C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną chronić przed intensywnym nasłonecznieniem, suszeniem i zawilgoceniem.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych, chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe Wiadro 20 kg

Zbiorcze 660 kg