GTR – gips tynkarski ręczny

Gips tynkarski GTR jest ręcznym tynkiem gipsowym nakładanym jednowarstwowo wewnątrz pomieszczeń suchych o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%. Tynk ten jest mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych, kruszywa lekkiego i środków modyfikujących.

SPOSÓB UŻYCIA

I. Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche i wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń. Nie tynkować powierzchni zamarzniętych oraz świeżych powierzchni betonowych. Ewentualne resztki farb emulsyjnych, olejnych oraz elementy luźne np. ziarna piasku należy usunąć. Chłonność podłoża pod tynk należy wyrównać odpowiednim środkiem gruntującym.

II. Wykonanie.

Suchą mieszankę tynkarską wsypać do wody (ok. 0,5 l wody na 1 kg mieszanki) i pozostawić do zwilżenia na okres ok. 3 minuty, a następnie wymieszać mieszadłem mechanicznym, aż do uzyskania jednorodnej masy. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na podłoże pacą i wyrównywać.

Kolejne fazy tynkowania są następujące:

 1. zgrubne ściąganie i wyrównywanie. Zgrubne wyrównywanie zaprawy tynkarskiej należy wykonywać bezpośrednio po wykonaniu narzutu, za pomocą łaty aluminiowej H w celu uzyskania jednakowej grubości narzutu na całej powierzchni tynkowanej. Przy wykonywaniu tynku na powierzchni ścian niezbyt równych, zwłaszcza murowanych, dla zapewnienia prawidłowej płaszczyzny powierzchni decydujące jest pierwsze podstawowe wyrównanie narzutu. W celu zniwelowania dużych nierówności powierzchni należy posłużyć się aluminiową łatą trapezową.
  Należy również zaprawą wypełnić lokalne nierówności i zagłębienia przy pomocy pacy, a następnie ponownie wyrównać powierzchnię łatą trapezową. Jest to operacja podstawowa dla jakości wykonania tynków.
 2. ściąganie wyrównawcze. Po częściowym związaniu zaprawy (początek wiązania) na ścianie, należy przystąpić do ponownego wyrównania ściany łatą trapezową przez tzw. „trapezowanie” oraz „koszenie”.
 3. gąbkowanie. Przy końcowej fazie wiązania zaprawy (koniec wiązania) należy tynk lekko skropić wodą i następnie wyrównać nierówności przy pomocy gąbki w trakcie czego wystąpić powinno tzw. „mleczko gipsowe” umożliwiające gładzenie i zacierania powierzchni.
 4. wygładzanie. W momencie kiedy powierzchnia tynku uzyskuje kolor matowy, należy przystąpić do wygładzania za pomocą metalowej pacy, zaś narożniki – szpachlą powierzchniową lub kątową.

Dla prawidłowego procesu wysychania tynku należy zadbać o sprawne wietrzenie. Czas obróbki uzależniony jest od rodzaju podłoża oraz temperatury pomieszczenia i wynosi ok.120 minut. Używanie zanieczyszczonych naczyń i narzędzi czas ten skracają, dlatego należy je umyć bezpośrednio po użyciu.

DANE TECHNICZNE

 • Grubość warstwy tynku: min. 8 mm; max 15 mm
 • Zużycie: ok.1 kg / mm / 1 m2
 • Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +25°C
 • Początek wiązania: 100-120 min.
 • Koniec wiązania: 160-200 min.
 • Zużycie wody: ok. 0,5 l wody / 1 kg tynku
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 [N/mm2]
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 [N/mm2]
 • Przyczepność do podłoża (beton/cegła): ≥ 0,1 [N/mm2]
 • Reakcja na ogień: niepalny, Klasa A1

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Produkt należy składować w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach na drewnianej palecie. Chronić przed wilgocią.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE DO ZAMÓWIENIA

Worki 25 kg, na 1 palecie jest 48 sztuk.