GS100 – gips szpachlowy

Przeznaczony do wstępnego wyrównania powierzchni przy wewnętrznych robotach wykończeniowych. Możliwe jest nakładanie warstw do 1cm. Doskonale nadaje się do wypełniania wszelkiego rodzaju ubytków , rys, pęknięć w tynkach. Przeznaczony jest również do mocowania kołków rozporowych i maskowania instalacji elektrycznych.

NARZĘDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, pojemnik na gips, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, papier ścierny.

RODZAJ PODŁOŻA

Ściany, sufity z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych, betonowych i betonu komórkowego. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,50l wody na 1 kg gipsu szpachlowego. Po okresie około 3 minut wymieszać ręcznie lub mechanicznie aż do uzyskania jednorodnej, plastycznej masy. Zaprawę rozprowadza się na oczyszczone z kurzu, starych farb i odpadających tynków podłoże za pomocą narzędzi szpachlarskich wykonanych z nierdzewnych materiałów. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 50 minut. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełnić ponownie szpachlą lub oszlifować papierem ściernym. Prace można wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5° C do +30° C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży gips należy chronić przed zawilgoceniem.

DANE TECHNICZNE

  • Proporcje mieszania: 0,50 l wody na 1kg suchej masy
  • Temperatura stosowania: od +5° C do +30° C
  • Czas zużycia po zarobieniu: maks. 50 minut
  • Zużycie: ok. 1 kg/m2 (grubość warstwy 1mm)
  • Gęstość nasypowa: ok 1,2kg/l

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 6 miesięcy od daty oznaczonej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.