DYSPERLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa na bazie wodnych asfaltów modyfikowanych kauczukiem do konserwacji pokryć dachowych, wykonywania podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic garaży, tarasów, balkonów oraz do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych częśći budowli tj. ław fundamentowych itp. Nie zawiera rozpuszczalników, do zastosowania w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Grubość pojedynczej warstwy ok. 1 mm.

Ilość warstw 2-4.

NARZĘDZIA

Szczotka dekarska, pędzel.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony muszą być związane i wysezonowane. Warstwy o słabej przyczepności, usunąć, ubytki uzupełnić mineralną zaprawą. Podłoże może być suche lub wilgotne, nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym wyrównać zaprawą cementową. Kąty (styki ścian ze sobą, styki ścian z ławą fundamentową itp.) wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. Podłoże przed nakładaniem zagruntować Izolitem-G. W przypadku stosowania DYSPERLITU podczas upałów przed rozpoczęciem robót należy zmoczyć podłoże.

SPOSÓB UŻYCIA

Masę wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego.

Fundamenty, hydroizolacje podposadzkowe tarasów, balkonów, piwnic, garaży itp.

Masę nanosić minimum w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej wtapiając ją w świeżą masę. Następne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. W trakcie obsypywania ziemią robić to ostrożnie, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. Zaleca się osłanianie warstwy hydroizolacyjnej styropianem grubości 2 cm w celu jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Styropian przyklejać na placki stosując Styrlit lub Styrlit jako klej.

Konserwacja pokryć dachowych papowych

Usunąć z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luźne części starej papy. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu wypełnią masą szpachlową OLKOLIT w celu wyrównania powierzchni. Na tak przygotowane podłoże nanosimy masę Dysperlit w co najmniej 2 warstwach, każdą następną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. W miejscu styku połaci dachowej z kominem lub w miejscach podobnych powłokę wzmocnić wtapiając w świeżą masę tkaninę techniczną, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią warstwę, mokrej masy należy posypać posypką mineralną. Pozwoli ona na znaczne przedłużenie żywotności tak wykonanej konserwacji.

Bezspoinowe pokrycia dachowe

  1. Dokładnie oczyścić stare pokrycie z piasku, liści i wszelkich innych zanieczyszczeń.
  2. Warstwa pierwsza. Nanieść warstwę masy równomiernie na całą powierzchnię dachu.
  3. Warstwa druga. Po wyschnięciu warstwy pierwszej rozłożyć na powierzchni siatkę z polipropylenu i nanosić Dysperlit pasami o szerokości siatki. Wykonać zakłady na łączeniu (siatka na siatkę) o szerokości ok. 10cm. Odczekać do wyschnięcia.
  4. Warstwa trzecia. Nanieść masę pasem o szerokości tkaniny. Na świeżą masę położyć tkaninę i wcierać ją tak, aż przesiąknie masą. Od razu przesmarować Dysperlitem wierzchnią warstwę tkaniny. Pamiętać o wykonaniu zakładów ok. 10cm.
  5. Warstwa czwarta. Po dobrym wyschnięciu poprzedniej powłoki nanosić Dysperlit i od razu posypywać dokładnie posypkę mineralną, gdyż zabezpiecza ona całość pokrycia przed promieniami UV

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze otocznia i podłoża od +5° C do +30° C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem i opadami atmosferycznymi.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych, chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C do + 30°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe 10 kg, 20 kg

Zbiorcze 550 kg, 660 kg