17.09.2014 Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa postanowiło przyjąć w poczet członków Izby firmę Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J.