Obecnie kluczowym aspektem decydującym o rozwoju przedsiębiorstwa oraz umocnieniu jego pozycji na rynku jest aktywne uwzględnianie potrzeb i kooperowanie z podmiotami, które znajdują się w obszarze jego oddziaływania – pracownicy, klienci, kontrahenci, lokalna społeczność, władze samorządowe. Dlatego firma KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. wdrożyła Plan Rozwoju KOSBUD SP. J. w zakresie społecznej odpowiedzialności w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta miała na celu wsparcie sektora MŚP w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez planowanie zarządzania m.in w obszarze budowania relacji i wsparcia w społeczności lokalnej, zapewniania odpowiednich warunki pracy i wysokiego poziom motywacji wśród pracowników, wdrażania innowacyjnych  rozwiązań, a także w sferze dbałości o środowisko naturalne.