Szczecin, Targi Budowlane Międzynarodowe – BUD-GRYF Szczecińskie 15-17.04.2016

Firma KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J., Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP: 822 21 49 468, tel. 25 756 38 88 zaprasza do składania ofert na:

  • wynajem szeregowej powierzchni wystawienniczej 12m2 (3m x 4m) podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych – BUD-GRYF, które odbędą się w Szczecinie w dniach 15-17 kwietnia 2016 r.
  • wpis do katalogu

Kryterium wyboru dostawcy jest cena netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia – 100%

Oferty należy składać na adres mailowy biuro@kosbud.com.pl do dnia 10.03.2016 r.