Tegoroczny Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej miał charakter szczególny, ponieważ połączony był z Jubileuszem 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, a także licznie zgromadzeni reprezentanci gmin, szkół i środowisk pedagogów, z którymi współpracuje Poradnia. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań, życzeń i gratulacji. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali historii i osiągnięć Poradni. Podczas obchodów pokazano także nowe, wyłonione w konkursie, logo Poradni, a zebranym gościom przedstawiono jego twórcę, Adriana Gąsiora,  ucznia  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. W projekcie logo umieszczone zostały dwie trzymające się dłonie, oparte na pniu drzewa. Trzymające się dłonie oznaczają pomoc, zaś pień drzewa symbolizuje wsparcie poradni. Nagrodę dla zwycięzcy w konkursie ufundowała firma KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J.